BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Biologiczna metoda ograniczania rozwoju bakterii nitkowatych w osadzie czynnym w oczyszczalniach
słowa kluczowe: wrotki, oczyszczalnie ścieków, woda, ekologia, bakterie, czysta woda,
numer oferty: 87 i 189

Przedmiotem oferty jest biologiczna metoda ograniczania puchnięcia osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków. Metoda wykorzystuje naturalnie występujące w osadzie czynnym organizmy – wrotki, które eliminują ze środowiska bakterie nitkowate będące przyczyną problemów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków.

 
Najbardziej powszechnym sposobem oczyszczania ścieków jest metoda biologiczna wykorzystująca organizmy naturalnie występujące w środowisku wodnym. Tworzą one osad czynny, w którego skład wchodzą przede wszystkim bakterie, pierwotniaki oraz przedstawiciele metazoa. Najbardziej istotną rolę w usuwaniu zanieczyszczeń odgrywają bakterie, w tym nitkowate, których niekontrolowany rozwój prowadzi do występującego powszechnie niekorzystnego zjawiska jakim jest pienienie i puchnięcie osadu czynnego.

Proces ten jest jednym z najpoważniejszych problemów eksploatacyjnych w oczyszczalniach ścieków na całym świecie. Obecnie stosowane metody zwalczania bakterii nitkowatych polegają przede wszystkim na dozowaniu środków chemicznych (np. syntetycznych polimerów organicznych i koagulantów) i nie zawsze są skuteczne. Ich wadą jest także konieczność wprowadzania poważnych zmian technologicznych w oczyszczalniach, stosunkowo wysoki koszt zastosowania, zwiększanie masy osadu oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Jednak pomimo licznych badań mających na celu opracowanie nowych sposobów likwidujących niekontrolowany rozwój osadu czynnego, w dalszym ciągu nie opracowano optymalnej metody.

Rozwiązaniem tego problemu może być biologiczna metoda kontroli bakterii nitkowatych przy zastosowaniu hodowli wrotków z rodzaju Lecane – organizmów naturalnie występujących w osadzie czynnym i żywiących się bakteriami. Oferowany wynalazek obejmuje zarówno sposób masowej hodowli wrotków jak i metodę ich zastosowania w procesie redukcji osadu czynnego i ograniczania jego puchnięcia. Wynalazek może być zastosowany w ściekach różnych typów a metoda pozwala na analizę skuteczności wrotków w stosunku do konkretnych osadów.
 
Do pozostałych zalet nowej metody należą:
  • wysoka skuteczność w zakresie eliminacji bakterii nitkowatych, szczególnie bakterii w największym stopniu przyczyniających się do wystąpienia zjawiska puchnięcia osadu czynnego - Microthrix parvicella i N. limicola, Typ 021N;
  • możliwość zastosowania metody w ściekach różnego rodzaju, co wynika z wysokiej odporności wrotków Lecane na niekorzystne warunki środowiskowe;
  • brak niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne;
  • poprawa właściwości sedymentacyjnych osadu;
  • niski koszt wdrożenia i stosowania metody.
 
Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem dwóch zgłoszeń patentowych. Prace nad dalszym rozwojem metody prowadzone są na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego poszukuje podmiotów zainteresowanych uzyskaniem licencji na opisane materiały oraz ich zastosowanie.
zastosowanie rynkowe: oczyszczalnie ścieków

logotypy projektu Inkubator Innowacyjnosci+, Fundusze Europejskie, Unia Europejska, MNiSW
branża: ekologia, ochrona środowiska
forma ochrony: patent
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Renata Bartoszewicz
telefon: +48 12 664 42 08, +48 515 493 518
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjny materiał do leczenia ubytków kostnych
Najczęściej stosowane leki przy leczeniu osteoporozy często posiadają poważne skutki uboczne, ponieważ są wprowadzane doustnie lub dożylnie. Rozwiązanie powstające na UJ umożliwia miejscowe podanie i lokalne działanie substancji.
Jakość krwi do transfuzji, czy można ją łatwo sprawdzić?
Krew i produkty krwiopochodne codziennie ratują i poprawiają jakość życia wielu pacjentów. Popyt na krew jest ogromny i tylko w nikłym stopniu zaspokojony przez jej podaż. Dotychczas nie udało się opracować metody produkcji krwi - jedynym jej źródłem jest człowiek – bez pomocy dawców krwi bardzo utrudnione byłoby funkcjonowanie szpitali, w szczególności w zakresie przeprowadzania zabiegów, operacji oraz ratowania życia w nagłych przypadkach. Wyzwaniem dla służb jest nie tylko zabezpieczenie dostępu do wystarczającej ilości krwi, ale również zadbanie o jej jakość.
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska