BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Biologiczna metoda ograniczania rozwoju bakterii nitkowatych w osadzie czynnym w oczyszczalniach
słowa kluczowe: wrotki, oczyszczalnie ścieków, woda, ekologia, bakterie, czysta woda,
numer oferty: 87 i 189

Przedmiotem oferty jest biologiczna metoda ograniczania puchnięcia osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków. Metoda wykorzystuje naturalnie występujące w osadzie czynnym organizmy – wrotki, które eliminują ze środowiska bakterie nitkowate będące przyczyną problemów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków.

 
Najbardziej powszechnym sposobem oczyszczania ścieków jest metoda biologiczna wykorzystująca organizmy naturalnie występujące w środowisku wodnym. Tworzą one osad czynny, w którego skład wchodzą przede wszystkim bakterie, pierwotniaki oraz przedstawiciele metazoa. Najbardziej istotną rolę w usuwaniu zanieczyszczeń odgrywają bakterie, w tym nitkowate, których niekontrolowany rozwój prowadzi do występującego powszechnie niekorzystnego zjawiska jakim jest pienienie i puchnięcie osadu czynnego.

Proces ten jest jednym z najpoważniejszych problemów eksploatacyjnych w oczyszczalniach ścieków na całym świecie. Obecnie stosowane metody zwalczania bakterii nitkowatych polegają przede wszystkim na dozowaniu środków chemicznych (np. syntetycznych polimerów organicznych i koagulantów) i nie zawsze są skuteczne. Ich wadą jest także konieczność wprowadzania poważnych zmian technologicznych w oczyszczalniach, stosunkowo wysoki koszt zastosowania, zwiększanie masy osadu oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Jednak pomimo licznych badań mających na celu opracowanie nowych sposobów likwidujących niekontrolowany rozwój osadu czynnego, w dalszym ciągu nie opracowano optymalnej metody.

Rozwiązaniem tego problemu może być biologiczna metoda kontroli bakterii nitkowatych przy zastosowaniu hodowli wrotków z rodzaju Lecane – organizmów naturalnie występujących w osadzie czynnym i żywiących się bakteriami. Oferowany wynalazek obejmuje zarówno sposób masowej hodowli wrotków jak i metodę ich zastosowania w procesie redukcji osadu czynnego i ograniczania jego puchnięcia. Wynalazek może być zastosowany w ściekach różnych typów a metoda pozwala na analizę skuteczności wrotków w stosunku do konkretnych osadów.
 
Do pozostałych zalet nowej metody należą:
  • wysoka skuteczność w zakresie eliminacji bakterii nitkowatych, szczególnie bakterii w największym stopniu przyczyniających się do wystąpienia zjawiska puchnięcia osadu czynnego - Microthrix parvicella i N. limicola, Typ 021N;
  • możliwość zastosowania metody w ściekach różnego rodzaju, co wynika z wysokiej odporności wrotków Lecane na niekorzystne warunki środowiskowe;
  • brak niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne;
  • poprawa właściwości sedymentacyjnych osadu;
  • niski koszt wdrożenia i stosowania metody.
 
Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem dwóch zgłoszeń patentowych. Prace nad dalszym rozwojem metody prowadzone są na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego poszukuje podmiotów zainteresowanych uzyskaniem licencji na opisane materiały oraz ich zastosowanie.
zastosowanie rynkowe: oczyszczalnie ścieków

logotypy projektu Inkubator Innowacyjnosci+, Fundusze Europejskie, Unia Europejska, MNiSW
branża: ekologia, ochrona środowiska
forma ochrony: patent
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Renata Bartoszewicz
telefon: +48 12 664 42 08, +48 515 493 518
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska