BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inteligentne powierzchnie o termoprzełączalnych właściwościach bakteriobójczych
słowa kluczowe: szczotki polimerowe, nanocząstki Ag, powłoki antybakteryjne, warstwy antybakteryjne
numer oferty: P-387
Przedmiotem wynalazku są termoprzełączalne szczotki polimerowe z immobilizowanymi nanocząstkami srebra, posiadające zdolności bakteriobójcze. Najbardziej interesująca z aplikacyjnego punktu widzenia jest możliwość samoczynnej, odwracalnej zmiany właściwości antybakteryjnych warstw polimerowych z nanocząsteczkami srebra pod wpływem zmiany temperatury. Pomiary zdolności bakteriobójczych szczotek z różnych matryc polimerowych bez nanocząstek Ag wykazują silny wzrost ilości bakterii przy zmianie temperatury z 4°C do 37°C. Dla szczotek zawierających nanocząstkami Ag ilość bakterii w temperaturze 37°C zostaje zredukowana do zera, potwierdzając silny efekt bakteriobójczy, aktywujący się samoczynnie w podwyższonej temperaturze.

Antybakteryjne ‘inteligentne’ powierzchnie polimerowe mogą zostać trwale naniesione na szkło, podłoże ceramiczne, metal lub tworzywo sztuczne w tani sposób, mają one również zdolność do samooczyszczania. Warstwy te mogą znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie typowym i niepożądanym zjawiskiem jest silne namnażanie się bakterii w podwyższonej temperaturze. Bakterie te  mogą zostać całkowicie wyeliminowane poprzez zastosowanie zaproponowanej technologii (np. w przypadku awarii chłodni w przypadku zastosowań jako opakowania żywności, wystąpienia stanu zapalnego w zastosowaniach w kosmetologii/farmacji, wzrostu temperatury w laboratoryjnej hodowli komórkowej, wystąpienia stanu zapalnego na skórze pod opatrunkiem, w przemyśle chłodniczo -klimatyzacyjnym).
 
Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem polskiego i międzynarodowego zgłoszenia patentowego. Dalsze prace nad jego rozwojem prowadzą naukowcy z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych współpraca przy dalszym rozwoju i komercjalizacji tej technologii.


branża: biologia medyczna, chemia, inżynieria materiałowa
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż, inne

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Agata Błaszczyk-Pasteczka
telefon: +48 12 664 42 12, +48 506 006 553
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska