BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Urządzenie do nieinwazyjnego wykrywania materiałów niebezpiecznych w środowisku wodnym
słowa kluczowe: detektor substancji niebezpiecznych, detektor scyntylacyjny, monitoring stanu jakości wód, podwodne ładunki niebezpieczne
numer oferty: P-224

Przedmiotem oferty jest urządzenie do nieinwazyjnego wykrywania substancji niebezpiecznych, takich jak niewybuchy, miny, gazy bojowe itp., w środowisku wodnym za pomocą wiązek neutronów.

Stosowane obecnie metody wykrywania substancji niebezpiecznych w środowisku wodnym opierają się głównie na wykorzystaniu sonarów oraz pomiarach magnetometrycznych. Nie pozwalają one na określenie rodzaju substancji, a stopień zagrożenia oceniany jest głównie na podstawie zarejestrowanego kształtu badanego przedmiotu. Powoduje to konieczność dodatkowej weryfikacji każdego potencjalnego zagrożenia przez wykwalifikowanego człowieka. Metody te są szczególnie mało skuteczne w poszukiwaniu pozostałości wojennych, w szczególności gazów bojowych zatopionych np. w Morzu Bałtyckim, a także w ochronie infrastruktury offshore (np. platformy wiertnicze).

 

Wspomnianych wcześniej wad nie ma rozwijany na Uniwersytecie Jagiellońskim detektor substancji niebezpiecznych w wodzie SABAT, pozwalający na nieinwazyjne i zdalne określenie składu chemicznego skanowanych przedmiotów. Urządzenie to wykorzystuje wiązki neutronów do aktywacji atomów badanej substancji, które po naświetleniu tym promieniowaniem emitują kwanty gamma. Każdy izotop emituje promieniowanie o charakterystycznej dla siebie energii, które SABAT rejestruje za pomocą nowoczesnego detektora scyntylacyjnego. Pomiar liczby oraz energii rejestrowanych kwantów gamma pozwala na określenie składu pierwiastkowego badanej substancji. Ze względu na dużą przenikliwość zarówno neutronów jak i kwantów gamma detektor SABAT umożliwia zdalne i nieinwazyjne skanowanie bez konieczności dodatkowej weryfikacji. Ponadto, dzięki zastosowaniu prowadnic dla neutronów i kwantów gamma oraz zmiennej geometrii urządzenia, pozwala ono na uzyskanie tomograficznego obrazu gęstości substancji w podejrzanym obiekcie.

 

Zalety technologii:

nieinwazyjne identyfikowanie substancji na dnie mórz, jezior i rzek bez konieczności ich wydobycia;

możliwość uzyskania tomograficznego obrazu gęstości substancji w podejrzanym obiekcie;

detekcja oraz identyfikowanie substancji niebezpiecznych znajdujących się głęboko pod powierzchnią dna.

Zaproponowany detektor znajduje zastosowanie w:

√ nieinwazyjnym wykrywaniu materiałów niebezpiecznychzarówno na lądzie jak i w środowisku wodnym;

√ monitorowaniu stanu jakości wód mórz, jezior i rzek pod kątem niebezpiecznych pozostałości wojennych;

√ monitorowaniu obiektów hydrotechnicznych oraz off-shore pod kątem zagrożeń terrorystycznych.

 

Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem ochrony patentowej w Polsce i za granicą. Dalsze prace nad jego rozwojem prowadzą naukowcy z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem opisanej technologii, poszukuje również partnerów do wspólnych projektów badawczo-rozwojowych obejmujących powyższą tematykę badawczą.

Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Inkubator Innowacyjności 2.0, Unia Europejska

 

branża: fizyka
forma ochrony: patent
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Agata Błaszczyk-Pasteczka
telefon: +48 12 664 42 12, +48 506 006 553
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska