BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Urządzenie do nieinwazyjnego wykrywania materiałów niebezpiecznych w środowisku wodnym
słowa kluczowe: detektor substancji niebezpiecznych, detektor scyntylacyjny, monitoring stanu jakości wód, podwodne ładunki niebezpieczne
numer oferty: P-224

Przedmiotem oferty jest urządzenie do nieinwazyjnego wykrywania substancji niebezpiecznych, takich jak niewybuchy, miny, gazy bojowe itp., w środowisku wodnym za pomocą wiązek neutronów.

Stosowane obecnie metody wykrywania substancji niebezpiecznych w środowisku wodnym opierają się głównie na wykorzystaniu sonarów oraz pomiarach magnetometrycznych. Nie pozwalają one na określenie rodzaju substancji, a stopień zagrożenia oceniany jest głównie na podstawie zarejestrowanego kształtu badanego przedmiotu. Powoduje to konieczność dodatkowej weryfikacji każdego potencjalnego zagrożenia przez wykwalifikowanego człowieka. Metody te są szczególnie mało skuteczne w poszukiwaniu pozostałości wojennych, w szczególności gazów bojowych zatopionych np. w Morzu Bałtyckim, a także w ochronie infrastruktury offshore (np. platformy wiertnicze).

 

Wspomnianych wcześniej wad nie ma rozwijany na Uniwersytecie Jagiellońskim detektor substancji niebezpiecznych w wodzie SABAT, pozwalający na nieinwazyjne i zdalne określenie składu chemicznego skanowanych przedmiotów. Urządzenie to wykorzystuje wiązki neutronów do aktywacji atomów badanej substancji, które po naświetleniu tym promieniowaniem emitują kwanty gamma. Każdy izotop emituje promieniowanie o charakterystycznej dla siebie energii, które SABAT rejestruje za pomocą nowoczesnego detektora scyntylacyjnego. Pomiar liczby oraz energii rejestrowanych kwantów gamma pozwala na określenie składu pierwiastkowego badanej substancji. Ze względu na dużą przenikliwość zarówno neutronów jak i kwantów gamma detektor SABAT umożliwia zdalne i nieinwazyjne skanowanie bez konieczności dodatkowej weryfikacji. Ponadto, dzięki zastosowaniu prowadnic dla neutronów i kwantów gamma oraz zmiennej geometrii urządzenia, pozwala ono na uzyskanie tomograficznego obrazu gęstości substancji w podejrzanym obiekcie.

 

Zalety technologii:

nieinwazyjne identyfikowanie substancji na dnie mórz, jezior i rzek bez konieczności ich wydobycia;

możliwość uzyskania tomograficznego obrazu gęstości substancji w podejrzanym obiekcie;

detekcja oraz identyfikowanie substancji niebezpiecznych znajdujących się głęboko pod powierzchnią dna.

Zaproponowany detektor znajduje zastosowanie w:

√ nieinwazyjnym wykrywaniu materiałów niebezpiecznychzarówno na lądzie jak i w środowisku wodnym;

√ monitorowaniu stanu jakości wód mórz, jezior i rzek pod kątem niebezpiecznych pozostałości wojennych;

√ monitorowaniu obiektów hydrotechnicznych oraz off-shore pod kątem zagrożeń terrorystycznych.

 

Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem ochrony patentowej w Polsce i za granicą. Dalsze prace nad jego rozwojem prowadzą naukowcy z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem opisanej technologii, poszukuje również partnerów do wspólnych projektów badawczo-rozwojowych obejmujących powyższą tematykę badawczą.

Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Inkubator Innowacyjności 2.0, Unia Europejska

 

branża: fizyka
forma ochrony: patent
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Katarzyna Małek-Ziętek
telefon: +48 12 664 42 15, +48 519 307 961
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjny materiał do leczenia ubytków kostnych
Najczęściej stosowane leki przy leczeniu osteoporozy często posiadają poważne skutki uboczne, ponieważ są wprowadzane doustnie lub dożylnie. Rozwiązanie powstające na UJ umożliwia miejscowe podanie i lokalne działanie substancji.
Jakość krwi do transfuzji, czy można ją łatwo sprawdzić?
Krew i produkty krwiopochodne codziennie ratują i poprawiają jakość życia wielu pacjentów. Popyt na krew jest ogromny i tylko w nikłym stopniu zaspokojony przez jej podaż. Dotychczas nie udało się opracować metody produkcji krwi - jedynym jej źródłem jest człowiek – bez pomocy dawców krwi bardzo utrudnione byłoby funkcjonowanie szpitali, w szczególności w zakresie przeprowadzania zabiegów, operacji oraz ratowania życia w nagłych przypadkach. Wyzwaniem dla służb jest nie tylko zabezpieczenie dostępu do wystarczającej ilości krwi, ale również zadbanie o jej jakość.
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska