BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Urządzenie do nieinwazyjnego wykrywania materiałów niebezpiecznych w środowisku wodnym
słowa kluczowe: detektor substancji niebezpiecznych, detektor scyntylacyjny, monitoring stanu jakości wód, podwodne ładunki niebezpieczne
numer oferty: P-224

Przedmiotem oferty jest urządzenie do nieinwazyjnego wykrywania substancji niebezpiecznych, takich jak niewybuchy, miny, gazy bojowe itp., w środowisku wodnym za pomocą wiązek neutronów.

Stosowane obecnie metody wykrywania substancji niebezpiecznych w środowisku wodnym opierają się głównie na wykorzystaniu sonarów oraz pomiarach magnetometrycznych. Nie pozwalają one na określenie rodzaju substancji, a stopień zagrożenia oceniany jest głównie na podstawie zarejestrowanego kształtu badanego przedmiotu. Powoduje to konieczność dodatkowej weryfikacji każdego potencjalnego zagrożenia przez wykwalifikowanego człowieka. Metody te są szczególnie mało skuteczne w poszukiwaniu pozostałości wojennych, w szczególności gazów bojowych zatopionych np. w Morzu Bałtyckim, a także w ochronie infrastruktury offshore (np. platformy wiertnicze).

 

Wspomnianych wcześniej wad nie ma rozwijany na Uniwersytecie Jagiellońskim detektor substancji niebezpiecznych w wodzie SABAT, pozwalający na nieinwazyjne i zdalne określenie składu chemicznego skanowanych przedmiotów. Urządzenie to wykorzystuje wiązki neutronów do aktywacji atomów badanej substancji, które po naświetleniu tym promieniowaniem emitują kwanty gamma. Każdy izotop emituje promieniowanie o charakterystycznej dla siebie energii, które SABAT rejestruje za pomocą nowoczesnego detektora scyntylacyjnego. Pomiar liczby oraz energii rejestrowanych kwantów gamma pozwala na określenie składu pierwiastkowego badanej substancji. Ze względu na dużą przenikliwość zarówno neutronów jak i kwantów gamma detektor SABAT umożliwia zdalne i nieinwazyjne skanowanie bez konieczności dodatkowej weryfikacji. Ponadto, dzięki zastosowaniu prowadnic dla neutronów i kwantów gamma oraz zmiennej geometrii urządzenia, pozwala ono na uzyskanie tomograficznego obrazu gęstości substancji w podejrzanym obiekcie.

 

Zalety technologii:

nieinwazyjne identyfikowanie substancji na dnie mórz, jezior i rzek bez konieczności ich wydobycia;

możliwość uzyskania tomograficznego obrazu gęstości substancji w podejrzanym obiekcie;

detekcja oraz identyfikowanie substancji niebezpiecznych znajdujących się głęboko pod powierzchnią dna.

Zaproponowany detektor znajduje zastosowanie w:

√ nieinwazyjnym wykrywaniu materiałów niebezpiecznychzarówno na lądzie jak i w środowisku wodnym;

√ monitorowaniu stanu jakości wód mórz, jezior i rzek pod kątem niebezpiecznych pozostałości wojennych;

√ monitorowaniu obiektów hydrotechnicznych oraz off-shore pod kątem zagrożeń terrorystycznych.

 

Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem ochrony patentowej w Polsce i za granicą. Dalsze prace nad jego rozwojem prowadzą naukowcy z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem opisanej technologii, poszukuje również partnerów do wspólnych projektów badawczo-rozwojowych obejmujących powyższą tematykę badawczą.

Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Inkubator Innowacyjności 2.0, Unia Europejska

 

branża: fizyka
forma ochrony: patent
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Katarzyna Małek-Ziętek
telefon: +48 12 664 42 15, +48 519 307 961
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Stale prowadzony jest monitoring prób samobójczych wśród osób pozbawionych wolności w Polsce przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Naturalna i bezpieczna opalenizna – czy to możliwe?
Opalanie i wypoczynek na słońcu to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu podczas urlopu. Promienie słoneczne towarzyszą nam wszędzie – nie tylko podczas wylegiwania się na plaży, ale także gdy kąpiemy się w wodzie, spacerujemy po mieście, wędrujemy górskimi szlakami czy jeździmy na rowerze, rolkach czy nartach.
Innowacyjne rozwiązania informatyczne wykorzystywane w Life Science
Life science to nauka poświęcona jednemu z najważniejszych jeśli nie najważniejszemu obszarowi - ludzkiemu życiu. Zespoły naukowe na całym świecie nieustannie pracują nad stworzeniem innowacyjnych produktów mających na celu poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Rosnące wymagania, walka z czasem, jak również coraz większa precyzja i efektywność uzyskiwanych algorytmów sprawia, iż rozwiązania IT coraz częściej wykorzystywane są w medycynie, farmacji i naukach biologicznych.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska