BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Powłoki TiO2 na powierzchni polimerów
słowa kluczowe: ditlenek tytanu, fotokatalizator, powierzchnie samoczyszczące, dezynfekcja, sterylizacja
numer oferty: P-170
Przedmiotem oferty jest sposób przygotowania nanokrystalicznych powłok tlenku tytanu (IV), modyfikowanych powierzchniowo związkiem organicznym.

Fotoaktywny TiO2 naświetlany światłem ultrafioletowym wykazuje właściwości antyseptyczne, grzybobójcze, dezynfekujące i neutralizujące zapachy. Powłoki z tlenku tytanu(IV) są przydatne jako modyfikatory powierzchni polimerowych w postaci nanokrystalicznego tlenku tytanu(IV) lub tego samego tlenku modyfikowanego powierzchniowo związkiem organicznym.
Materiał będący przedmiotem niniejszego wynalazku wykazuje aktywność fotokatalityczną podczas ekspozycji na światło widzialne lub ultrafioletowe. W wyniku naświetlania powstają reaktywne formy tlenu (OH, O2, H2O2, 1O2) odpowiedzialne za utlenianie związków organicznych i rozkład mikroorganizmów.

Zastosowanie:
Materiały tego typu można stosować do produkcji powierzchni samoczyszczących, a także do dezynfekcji, sterylizacji lub produkcji środków neutralizujących nieprzyjemne zapachy.

Charakterystyka i przykłady zastosowania:

Zastosowanie powłok fotokatalitycznych TiO2 dotyczy sterylizacji powierzchni elementów wykonanych z tworzyw sztucznych (takich jak poliuretan, poliwęglan, polichlorek winylu, politetrafluoroetylen). Tego typu materiały znajdują zastosowanie w:

- medycynie;

- opakowaniach preparatów farmaceutycznych;

- produkcji materiałów fotosterylizujących, fotobakteriobójczych, fotogrzybobójczych

Aktywność otrzymanych powłok badano kontaktując zmodyfikowane TiO2 powierzchnie polimerów z roztworami N,N,N'-trimetylotioniny (azuru B) jako modelowego zanieczyszczenia stosowanego do testów aktywności fotokatalitycznej. Próbkę tworzywa sztucznego z powłoką TiO2 impregnowano roztworem azuru B i naświetlano przez 3 h. Po tym czasie obserwowano prawie całkowitą degradację barwnika.

Technologia jest opatentowana na terenie Polski, Niemiec, Włoch, Japonii i Chin oraz jest przedmiotem wniosku patentowego na obszarze Indii (z datą pierwszeństwa 23/07/2012).

Dalsze prace nad rozwojem wynalazku są prowadzone przez zespół naukowy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zastosowanie rynkowe: logotypy projektowe
branża: chemia
forma ochrony: patent
dojrzałość technologii: gotowa do wprowadzenia na rynek (prototyp)
prawa własności:
forma współpracy: inne

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Agata Błaszczyk-Pasteczka
telefon: +48 12 664 42 12, +48 506 006 553
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Raz jeszcze: Czy uda się uratować jesion wyniosły?
W wielu krajach Europy obserwuje się intensywne zamieranie jesionu wyniosłego, który jest ważnym siedliskiem wielu gatunków dzikich zwierząt. Co można zrobić i jak ratować te drzewa? Odpowiedzi udzielają badacze z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego.
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska