BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Powłoki TiO2 na powierzchni polimerów
słowa kluczowe: ditlenek tytanu, fotokatalizator, powierzchnie samoczyszczące, dezynfekcja, sterylizacja, farby fotokatalityczne
numer oferty: P-170, P-495

Przedmiotem oferty jest sposób przygotowania nanokrystalicznych powłok tlenku tytanu (IV), dzięki modyfikacji powierzchniowej związkiem organicznym aktywnych w świetle widzialnym. 

Fotoaktywny dwutlenek tytanu może tworzyć na powierzchniach powłoki, które będą mieć właściwości sterylizujące, bakteriobójcze i grzybobójcze. 

Fotoaktywacja TiO2 następuje jednak tylko w ultrafiolecie, a osiągnięciem naszych naukowców jest dobór takich aktywatorów (będących fotosensybilizatorami), które przesuwają aktywność fotokatalityczną tego tlenku w obszar światła widzialnego. 

W wyniku padania światła widzialnego lub ultrafioletowego na odpowiednio pokrytej powłoce powstają reaktywne formy tlenu (OH, O2, H2O2, 1O2), które utleniają związki organiczne i powodują rozkład mikroorganizmów. 

 

Zastosowanie
Materiały tego typu można stosować do produkcji powierzchni samoczyszczących. 

Jeden z opracowanych materiałów, kompozyt TiO2 modyfikowany powierzchniowo wybranymi substancjami organicznymi z przeznaczony jest do pokrywania powierzchni polimerowych stosowanych w: 

- medycynie; 

- opakowaniach preparatów farmaceutycznych; 

- produkcji materiałów fotosterylizujących, fotobakteriobójczych, fotogrzybobójczych 

 

Kolejny z opracowanych kompozytów, zawiesina TiO2 impregnowanego organicznymi związkami z grupy chinonów, nadaje się do mieszania z komercyjnie dostępnymi farbami silikatowymi o mineralnym charakterze.  

 

Charakterystyka 

Proces powlekania polega na nałożeniu substancji na żądaną powierzchnię w celu modyfikacji właściwości powierzchni, takich jak kolor, połysk, odporność na zużycie czy podatność chemiczna. Powłoka zmienia przepuszczalność lub zwilżalność powierzchni oraz pełni specyficzne funkcje, jak fotoaktywność lub właściwości bakteriobójcze.
W celu uzyskania trwałego efektu, konieczna może okazać się aktywacja powierzchni - metodami chemicznymi czy obróbkę plazmową. 

Aktywność otrzymanych powłok po pokrywania powierzchni polimerowych badano kontaktując zmodyfikowane preparatem powierzchnie polimerów z roztworami azuru B, jako modelowego zanieczyszczenia stosowanego do testów aktywności fotokatalitycznej. Zmiany intensywności koloru barwnika wskazujące na jego degradację podczas naświetlania oceniano spektrofotometrycznie, obserwując całkowitą jego degradację po 3h.  

Działanie fotokatalityczne kompozytu przeznaczonego do mieszania z farbami silikatowymi zostało potwierdzone na bakteriach gram-dodatnich, gram-ujemnych oraz grzybach z rodzaju Candida albicans. 

  

Ochrona patentowa 

Technologia syntezy i nanoszenia kompozytu do pokrywania powierzchni polimerowych jest opatentowana na terenie Polski i Niemiec. 

Technologia przeznaczona mieszania z farbami silikatowymi jest zgłoszona do ochrony patentowej na terenie Polski. 

zastosowanie rynkowe: logotypy projektowe
branża: chemia
forma ochrony: patent
dojrzałość technologii: gotowa do wprowadzenia na rynek (prototyp)
prawa własności:
forma współpracy: inne

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Paula Janus
telefon: +48 12 664 42 16; +48 506 006 590
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Technologie UJ na Demo Day Innowacji 4.0
Demo Day Innowacji 4.0 to przede wszystkim możliwość umówienia spotkań z twórcami technologii z pięciu krakowskich uczelni, w tym aż 11 innowacji z UJ!
Możliwy przełom w leczeniu osteoporozy!
Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowali materiał, który pomoże odbudowywać ubytki kostne i jednocześnie może służyć jako nośnik leków na osteoporozę. Wynalazek może zrewolucjonizować leczenie osteoporozy, pozwala bowiem dostarczać leki o silnych skutkach ubocznych wyłącznie w chore miejsca, i tym samym odejść od stosowanego do tej pory podawania ogólnoustrojowego.
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Centralny Zarząd Służby Więziennej prowadzi ciągły monitoring prób samobójczych podejmowanych przez osoby pozbawione wolności w Polsce.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska