BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ograniczenie emisji podtlenku azotu ze szpitali
słowa kluczowe: podtlenek azotu, kwas azotowy, kwas adypinowy, kolektor gazów szpitalnych, katalizator niskotemperaturowy
numer oferty: P-270

Przedmiotem oferty jest katalizator na nośniku α-Al2O3, dedykowany do redukcji emisji N2O w niskich temperaturach.

Zastosowanie: Kolektory gazów szpitalnych, instalacje produkcji kwasu azotowego i kwasu adypinowego.

Podtlenek azotu, bezbarwny gaz o słodkim smaku, znany jako gaz rozweselający, jest stosowany w produkcji chemikaliów, opakowań ciśnieniowych i w medycynie jako środek anestetyczny. Znaczny udział w emisji N2O do atmosfery wnosi rolnictwo i przemysł. Szacuje się, że około 1% ogółu stosowanych nawozów azotowych trafia do atmosfery w postaci podtlenku azotu. Podtlenek azotu wykazuje 298 razy wyższy potencjał tworzenia globalnego ocieplenia w porównaniu z cząsteczką ditlenku węgla. W medycynie podtlenek azotu jest stosowany jako podstawowy środek znieczulający do względnej analgezji i jako środek zamrażający w kriochirurgii. Z tego powodu N2O  jest składnikiem wyziewów wentylacyjnych szpitali.


Dotychczas badano wiele różnych sposobów unieszkodliwiania podtlenku azotu, jednak zastosowanie niskotemperaturowych katalizatorów redukcji tego zanieczyszczenia jest najbardziej obiecujące

Istota wynalazku:

- technologia wytwarzania katalizatora spinelowego na nośniku α-Al2O3: K/Co2,6Zn0,4|α-Al2O3 (10-15% fazy aktywnej);

- wysoka aktywność katalizatora po 1000 h ekspozycji na mieszaninę gazów: H2O, O2 NOx i N2O przy GHSV = 5000 h-1;

- stopień konwersji N2O w zakresie temperatur 450–500 °C: 90% - 99%;

- katalizator osadzony na pierścieniach Raschiga z jednym otworem (dex/h ~ 4/2 mm).

Właściwości mechaniczne katalizatora:

- wytrzymałość na zgniatanie: 20 daN/pierścień;

- porowatość: 50-54%;

- gęstość nasypowa: 730–750 kg/m3.

Technologia podlega zgłoszeniu patentowemu na terenie Polski i EPO (z datą pierwszeństwa 13.03.2015). Dalsze prace nad rozwojem wynalazku są prowadzone przez zespół naukowy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 logotypy projektowe

branża: chemia, inżynieria chemiczna
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: gotowa do wprowadzenia na rynek (prototyp)
prawa własności: współwłasność
forma współpracy: inne

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Paula Janus
telefon: +48 12 664 42 16; +48 506 006 590
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Stale prowadzony jest monitoring prób samobójczych wśród osób pozbawionych wolności w Polsce przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Naturalna i bezpieczna opalenizna – czy to możliwe?
Opalanie i wypoczynek na słońcu to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu podczas urlopu. Promienie słoneczne towarzyszą nam wszędzie – nie tylko podczas wylegiwania się na plaży, ale także gdy kąpiemy się w wodzie, spacerujemy po mieście, wędrujemy górskimi szlakami czy jeździmy na rowerze, rolkach czy nartach.
Innowacyjne rozwiązania informatyczne wykorzystywane w Life Science
Life science to nauka poświęcona jednemu z najważniejszych jeśli nie najważniejszemu obszarowi - ludzkiemu życiu. Zespoły naukowe na całym świecie nieustannie pracują nad stworzeniem innowacyjnych produktów mających na celu poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Rosnące wymagania, walka z czasem, jak również coraz większa precyzja i efektywność uzyskiwanych algorytmów sprawia, iż rozwiązania IT coraz częściej wykorzystywane są w medycynie, farmacji i naukach biologicznych.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska