BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ograniczenie emisji podtlenku azotu ze szpitali
słowa kluczowe: podtlenek azotu, kwas azotowy, kwas adypinowy, kolektor gazów szpitalnych, katalizator niskotemperaturowy
numer oferty: P-270

Przedmiotem oferty jest katalizator na nośniku α-Al2O3, dedykowany do redukcji emisji N2O w niskich temperaturach.

Zastosowanie: Kolektory gazów szpitalnych, instalacje produkcji kwasu azotowego i kwasu adypinowego.

Podtlenek azotu, bezbarwny gaz o słodkim smaku, znany jako gaz rozweselający, jest stosowany w produkcji chemikaliów, opakowań ciśnieniowych i w medycynie jako środek anestetyczny. Znaczny udział w emisji N2O do atmosfery wnosi rolnictwo i przemysł. Szacuje się, że około 1% ogółu stosowanych nawozów azotowych trafia do atmosfery w postaci podtlenku azotu. Podtlenek azotu wykazuje 298 razy wyższy potencjał tworzenia globalnego ocieplenia w porównaniu z cząsteczką ditlenku węgla. W medycynie podtlenek azotu jest stosowany jako podstawowy środek znieczulający do względnej analgezji i jako środek zamrażający w kriochirurgii. Z tego powodu N2O  jest składnikiem wyziewów wentylacyjnych szpitali.


Dotychczas badano wiele różnych sposobów unieszkodliwiania podtlenku azotu, jednak zastosowanie niskotemperaturowych katalizatorów redukcji tego zanieczyszczenia jest najbardziej obiecujące

Istota wynalazku:

- technologia wytwarzania katalizatora spinelowego na nośniku α-Al2O3: K/Co2,6Zn0,4|α-Al2O3 (10-15% fazy aktywnej);

- wysoka aktywność katalizatora po 1000 h ekspozycji na mieszaninę gazów: H2O, O2 NOx i N2O przy GHSV = 5000 h-1;

- stopień konwersji N2O w zakresie temperatur 450–500 °C: 90% - 99%;

- katalizator osadzony na pierścieniach Raschiga z jednym otworem (dex/h ~ 4/2 mm).

Właściwości mechaniczne katalizatora:

- wytrzymałość na zgniatanie: 20 daN/pierścień;

- porowatość: 50-54%;

- gęstość nasypowa: 730–750 kg/m3.

Technologia podlega zgłoszeniu patentowemu na terenie Polski i EPO (z datą pierwszeństwa 13.03.2015). Dalsze prace nad rozwojem wynalazku są prowadzone przez zespół naukowy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 logotypy projektowe

branża: chemia, inżynieria chemiczna
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: gotowa do wprowadzenia na rynek (prototyp)
prawa własności: współwłasność
forma współpracy: inne

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Agata Błaszczyk-Pasteczka
telefon: +48 12 664 42 12, +48 506 006 553
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjny materiał do leczenia ubytków kostnych
Najczęściej stosowane leki przy leczeniu osteoporozy często posiadają poważne skutki uboczne, ponieważ są wprowadzane doustnie lub dożylnie. Rozwiązanie powstające na UJ umożliwia miejscowe podanie i lokalne działanie substancji.
Jakość krwi do transfuzji, czy można ją łatwo sprawdzić?
Krew i produkty krwiopochodne codziennie ratują i poprawiają jakość życia wielu pacjentów. Popyt na krew jest ogromny i tylko w nikłym stopniu zaspokojony przez jej podaż. Dotychczas nie udało się opracować metody produkcji krwi - jedynym jej źródłem jest człowiek – bez pomocy dawców krwi bardzo utrudnione byłoby funkcjonowanie szpitali, w szczególności w zakresie przeprowadzania zabiegów, operacji oraz ratowania życia w nagłych przypadkach. Wyzwaniem dla służb jest nie tylko zabezpieczenie dostępu do wystarczającej ilości krwi, ale również zadbanie o jej jakość.
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska