BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Mysi model pierwotnego zapalenia dróg żółciowych oraz Metoda selekcji związków aktywnych do leczenia i/lub zapobiegania pierwotnemu zapaleniu dróg żółciowych
słowa kluczowe: pierwotne zapalenie dróg żółciowych, choroba wątroby, zwłóknienie wątroby, mysi model, model PBC, metoda selekcji związków aktywnych
numer oferty: 424

Pierwotne zapalenie dróg żółciowych (ang. Primary Biliary Cholangitis, PBC) jest chroniczną chorobą wątroby wynikającą ze stopniowej destrukcji wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych. Progresja tej choroby prowadzi do rozwoju zwłóknienia, cholestazy, a w niektórych przypadkach nawet do marskości wątroby. Pomimo iż choroba zaklasyfikowana jest jako autoimmunologiczna, wciąż nie są znane konkretne czynniki prowadzące do jej rozwoju. Czynniki środowiskowe takie jak np. zanieczyszczenie powietrza, ekspozycja na toksyny lub czynniki zakaźne w kombinacji z predyspozycjami genetycznymi mogą przyspieszyć rozwój PBC. Choroba ta objawia się najczęściej uczuciem przewlekłego zmęczenia oraz świądem skóry, co sprawia, że PBC jest trudne do zdiagnozowania. Jej cechą charakterystyczną jest również fakt, że występuje ona w 90% przypadków u kobiet. W przypadku braku przeszczepu wątroby średni czas przeżycia od rozpoznania wynosi około 16 lat u osób bez objawów oraz około 7 lat u osób, u których objawy wystąpiły.


W celu zrozumienia etiologii schorzenia, przebiegu procesów chorobowych oraz testowania nowych potencjalnych leków powszechnie wykorzystuje się zwierzęce modele PBC. Można je podzielić na: genetyczne, wywoływane czynnikami środowiskowymi oraz wywołane infekcją bakteryjną. Pożądanymi cechami modelu PBC są: występowanie choroby głównie u samic, podwyższony poziom amyloidu P i gamma-glutamylotransferazy w osoczu, występowanie przeciwciał antymitochondrialnych w osoczu, występowanie przeciwciał antyjądrowych w osoczu, chroniczny stan zapalny dróg żółciowych, formowanie ziarniniaków w wątrobie, powolna progresja choroby z zanikaniem dróg żółciowych, zwłóknienie wątroby oraz obecność reaktywnych komórek CD4 i CD8 w wątrobie. Żaden ze znanych modeli PBC nie posiada wszystkich ww. cech, więc wciąż prowadzi się poszukiwania nowych modeli tego schorzenia. Jednym z nich jest nowy wynalazek Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowiący niniejszą ofertę. Jej przedmiotem jest nowy mysi model pierwotnego zapalenia dróg żółciowych i jego zastosowanie do testowania wskazania terapeutycznego związków do leczenia pierwotnego zapalenia dróg żółciowych.

 

 

Model PBC charakteryzuje się m.in.:

- 100% odsetkiem zachorowalności badanych osobników;

- zmianami chorobowymi pojawiającymi się już u noworodków (charakter pierwotny choroby);

- szybkim i stopniowym rozwojem choroby (pełnoobjawowa choroba u 6 tygodniowych osobników), charakteryzującej się:

  • brakiem cech martwicy kęsowej hepatocytów;
  • zmianami w przewodzikach żółciowych, które eliminują autoimmunologiczne zapalenie wątroby;
  • niewielkimi różnicami międzyosobniczymi;
  • rozplemem przewodów żółciowych;
  • niekompletną warstwą komórek nabłonkowych w ścianach przewodów żółciowych, a w wątrobie włóknieniem śródmiąższowym i okołonaczyniowym z towarzyszącym naciekiem zapalnym (limfocytarnym) w sąsiedztwie zmienionych przewodów żółciowych;
  • podwyższonym poziomem przeciwciał klasy IgG i IgM w osoczu;

- długim okresem życia zwierząt wraz z zachowanymi parametrami morfologii krwi w normie;

- zachowaniem płodności myszy.

 

Przedmiotem oferty jest również metoda selekcji związków aktywnych do leczenia i/lub zapobiegania pierwotnemu zapaleniu dróg żółciowych obejmująca: (a) podanie testowanego związku aktywnego myszom dotkniętym pierwotnym zapaleniem dróg żółciowych, (b) pomiar odpowiedzi myszy na badany związek aktywny, (c) porównanie odpowiedzi uzyskanej w modelu do próby kontrolnej, oraz (d) wybór związku aktywnego bazujący na zaobserwowanych różnicach pomiędzy grupami.


Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Dalsze prace nad jego rozwojem prowadzą naukowcy z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszej komercjalizacji tej innowacji, zwłaszcza w zakresie nabycia licencji na opisany model PBC i jego zastosowanie.

zastosowanie rynkowe:

w biotechnologii do testowania wskazania terapeutycznego związków w leczeniu i/lub zapobieganiu pierwotnemu zapaleniu dróg żółciowych

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

branża: biochemia, biofizyka, biologia, biologia medyczna, biotechnologia, medycyna, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Klaudia Polakowska
telefon: +48 12 664 42 13, +48 519 329 129
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

Dzień Ziemi – jak Uniwersytet pomaga w walce o zielone jutro?
Światowy Dzień Ziemi to różnego rodzaju akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Uniwersytet Jagielloński również nie pozostaje obojętny na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zbytnim eksploatowaniem naszej planety.
Choroby neurologiczne – nowe leki. Czym zajmują się naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
Corocznie, od 1950 roku, w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Tego dnia chcielibyśmy zwrócić uwagę na grupę naukowców z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy w swoich badaniach naukowych od wielu lat koncentrują się na poszukiwaniu nowych substancji biologicznie aktywnych, działających na ośrodkowy układ nerwowy, z myślą o stworzeniu nowych leków w różnych wskazaniach terapeutycznych, obejmujących przede wszystkim choroby psychiczne i neurodegeneracyjne, padaczkę, ból neuropatyczny czy wspomaganie walki z otyłością.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska