BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych (CIRCULATE)
słowa kluczowe: komórki macierzyste, medycyna regeneratywna, kardiologia, terapia komórkowa, galareta Whartona
numer oferty: P430

Przedmiotem oferty jest nowe podejście do leczenia wybranych chorób układu krążenia oparte na zastosowaniu przeszczepu allogenicznego mezenchymalnych komórek macierzystych (WJMSC) pochodzących z Galarety Whartona ze sznura pępowinowego.

Istotną zaletą WJMSC jest ich 5-6-krotnie większa zdolność zagnieżdżania się w rejonach niedokrwiennych w porównaniu do  komórek CD34 (komórki macierzyste ze szpiku kostnego). Poza tym komórki te wykazują silny potencjał regeneracyjny (nie tylko poprzez różnicowanie, ale także wydzielanie wielu cytokin i czynników wzrostu, które stymulują regenerację uszkodzonych tkanek) wskazujący na ich wysoką użyteczność  jako terapii regeneracyjnej. 

Potencjalne przewagi prezentowanego rozwiązania to m.in.:

- niski koszt łatwo dostępnego materiału wyjściowego (WJMSC)
;
- obniżenie kosztów opieki zdrowotnej - ograniczenie konieczności hospitalizacji i używania leków;
-
niższy koszt wytworzenia preparatu leczniczego dla pacjenta;
- powrót do pełnej aktywności społecznej znacznej części pacjentów. 

Dla tej innowacyjnej terapii prowadzona jest obecnie II faza badań klinicznych, której zakończenie przewidziane jest w 2021 roku. Rozwój wynalazku prowad pracownicy naukowi Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szpitala Jana Pawła II w Krakowie, Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Grupa Famicord), Akademii Górniczo-Hutniczej i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych zakupem lub licencjonowaniem opisanej powyżej technologii.

 

zastosowanie rynkowe:

Zastosowanie: W ramach projektu Circulate prowadzone są badania kliniczne mające na celu ocenę skuteczności zastosowania opracowanego produktu komórkowego CardioCell w 3 wskazaniach kardiologicznych: leczeniu przewlekłej niedokrwiennej niewydolności serca, ostrego zawału mięśnia sercowego oraz niedokrwienia kończyn dolnych. Ponadto proces produkcji CardioCell jako gotowego produktu leczniczego został zoptymalizowany i zatwierdzony w standardzie GMP. 

Wdrożenie projektu CIRCULATE pozwoli na opracowanie nowych strategii leczenia chorób układu krążenia z wykorzystaniem terapii komórkowej. Ponadto, umożliwi w przyszłości wprowadzenie allogenicznych komórek macierzystych w postaci łatwiej dostępnego produktu dzięki obniżeniu kosztów terapii prowadzonej z jego wykorzystaniem. Należy także zauważyć, że dodatkowym efektem projektu jest opracowanie nowej technologii MRI do monitorowania procesu regeneracji w ramach prowadzonej terapii komórkowej.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

branża: medycyna
forma ochrony: zastrzeżone know-how
dojrzałość technologii: testowana - badania kliniczne
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, spółka spin-off, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Maciej Łojewski
telefon: +48 691 414 007
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Stale prowadzony jest monitoring prób samobójczych wśród osób pozbawionych wolności w Polsce przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Naturalna i bezpieczna opalenizna – czy to możliwe?
Opalanie i wypoczynek na słońcu to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu podczas urlopu. Promienie słoneczne towarzyszą nam wszędzie – nie tylko podczas wylegiwania się na plaży, ale także gdy kąpiemy się w wodzie, spacerujemy po mieście, wędrujemy górskimi szlakami czy jeździmy na rowerze, rolkach czy nartach.
Innowacyjne rozwiązania informatyczne wykorzystywane w Life Science
Life science to nauka poświęcona jednemu z najważniejszych jeśli nie najważniejszemu obszarowi - ludzkiemu życiu. Zespoły naukowe na całym świecie nieustannie pracują nad stworzeniem innowacyjnych produktów mających na celu poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Rosnące wymagania, walka z czasem, jak również coraz większa precyzja i efektywność uzyskiwanych algorytmów sprawia, iż rozwiązania IT coraz częściej wykorzystywane są w medycynie, farmacji i naukach biologicznych.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska