BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych (CIRCULATE)
słowa kluczowe: komórki macierzyste, medycyna regeneratywna, kardiologia, terapia komórkowa, galareta Whartona
numer oferty: P430

Przedmiotem oferty jest nowe podejście do leczenia wybranych chorób układu krążenia oparte na zastosowaniu przeszczepu allogenicznego mezenchymalnych komórek macierzystych (WJMSC) pochodzących z Galarety Whartona ze sznura pępowinowego.

Istotną zaletą WJMSC jest ich 5-6-krotnie większa zdolność zagnieżdżania się w rejonach niedokrwiennych w porównaniu do  komórek CD34 (komórki macierzyste ze szpiku kostnego). Poza tym komórki te wykazują silny potencjał regeneracyjny (nie tylko poprzez różnicowanie, ale także wydzielanie wielu cytokin i czynników wzrostu, które stymulują regenerację uszkodzonych tkanek) wskazujący na ich wysoką użyteczność  jako terapii regeneracyjnej. 

Potencjalne przewagi prezentowanego rozwiązania to m.in.:

- niski koszt łatwo dostępnego materiału wyjściowego (WJMSC)
;
- obniżenie kosztów opieki zdrowotnej - ograniczenie konieczności hospitalizacji i używania leków;
-
niższy koszt wytworzenia preparatu leczniczego dla pacjenta;
- powrót do pełnej aktywności społecznej znacznej części pacjentów. 

Dla tej innowacyjnej terapii prowadzona jest obecnie II faza badań klinicznych, której zakończenie przewidziane jest w 2021 roku. Rozwój wynalazku prowad pracownicy naukowi Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szpitala Jana Pawła II w Krakowie, Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Grupa Famicord), Akademii Górniczo-Hutniczej i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych zakupem lub licencjonowaniem opisanej powyżej technologii.

 

zastosowanie rynkowe:

Zastosowanie: W ramach projektu Circulate prowadzone są badania kliniczne mające na celu ocenę skuteczności zastosowania opracowanego produktu komórkowego CardioCell w 3 wskazaniach kardiologicznych: leczeniu przewlekłej niedokrwiennej niewydolności serca, ostrego zawału mięśnia sercowego oraz niedokrwienia kończyn dolnych. Ponadto proces produkcji CardioCell jako gotowego produktu leczniczego został zoptymalizowany i zatwierdzony w standardzie GMP. 

Wdrożenie projektu CIRCULATE pozwoli na opracowanie nowych strategii leczenia chorób układu krążenia z wykorzystaniem terapii komórkowej. Ponadto, umożliwi w przyszłości wprowadzenie allogenicznych komórek macierzystych w postaci łatwiej dostępnego produktu dzięki obniżeniu kosztów terapii prowadzonej z jego wykorzystaniem. Należy także zauważyć, że dodatkowym efektem projektu jest opracowanie nowej technologii MRI do monitorowania procesu regeneracji w ramach prowadzonej terapii komórkowej.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

branża: medycyna
forma ochrony: zastrzeżone know-how
dojrzałość technologii: testowana - badania kliniczne
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, spółka spin-off, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Maciej Łojewski
telefon: +48 691 414 007
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjny materiał do leczenia ubytków kostnych
Najczęściej stosowane leki przy leczeniu osteoporozy często posiadają poważne skutki uboczne, ponieważ są wprowadzane doustnie lub dożylnie. Rozwiązanie powstające na UJ umożliwia miejscowe podanie i lokalne działanie substancji.
Jakość krwi do transfuzji, czy można ją łatwo sprawdzić?
Krew i produkty krwiopochodne codziennie ratują i poprawiają jakość życia wielu pacjentów. Popyt na krew jest ogromny i tylko w nikłym stopniu zaspokojony przez jej podaż. Dotychczas nie udało się opracować metody produkcji krwi - jedynym jej źródłem jest człowiek – bez pomocy dawców krwi bardzo utrudnione byłoby funkcjonowanie szpitali, w szczególności w zakresie przeprowadzania zabiegów, operacji oraz ratowania życia w nagłych przypadkach. Wyzwaniem dla służb jest nie tylko zabezpieczenie dostępu do wystarczającej ilości krwi, ale również zadbanie o jej jakość.
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska