BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych (CIRCULATE)
słowa kluczowe: komórki macierzyste, medycyna regeneratywna, kardiologia, terapia komórkowa, galareta Whartona
numer oferty: P430

Przedmiotem oferty jest nowe podejście do leczenia wybranych chorób układu krążenia oparte na zastosowaniu przeszczepu allogenicznego mezenchymalnych komórek macierzystych (WJMSC) pochodzących z Galarety Whartona ze sznura pępowinowego.

Istotną zaletą WJMSC jest ich 5-6-krotnie większa zdolność zagnieżdżania się w rejonach niedokrwiennych w porównaniu do  komórek CD34 (komórki macierzyste ze szpiku kostnego). Poza tym komórki te wykazują silny potencjał regeneracyjny (nie tylko poprzez różnicowanie, ale także wydzielanie wielu cytokin i czynników wzrostu, które stymulują regenerację uszkodzonych tkanek) wskazujący na ich wysoką użyteczność  jako terapii regeneracyjnej. 

Potencjalne przewagi prezentowanego rozwiązania to m.in.:

- niski koszt łatwo dostępnego materiału wyjściowego (WJMSC)
;
- obniżenie kosztów opieki zdrowotnej - ograniczenie konieczności hospitalizacji i używania leków;
-
niższy koszt wytworzenia preparatu leczniczego dla pacjenta;
- powrót do pełnej aktywności społecznej znacznej części pacjentów. 

Dla tej innowacyjnej terapii prowadzona jest obecnie II faza badań klinicznych, której zakończenie przewidziane jest w 2021 roku. Rozwój wynalazku prowad pracownicy naukowi Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szpitala Jana Pawła II w Krakowie, Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Grupa Famicord), Akademii Górniczo-Hutniczej i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych zakupem lub licencjonowaniem opisanej powyżej technologii.

 

zastosowanie rynkowe:

Zastosowanie: W ramach projektu Circulate prowadzone są badania kliniczne mające na celu ocenę skuteczności zastosowania opracowanego produktu komórkowego CardioCell w 3 wskazaniach kardiologicznych: leczeniu przewlekłej niedokrwiennej niewydolności serca, ostrego zawału mięśnia sercowego oraz niedokrwienia kończyn dolnych. Ponadto proces produkcji CardioCell jako gotowego produktu leczniczego został zoptymalizowany i zatwierdzony w standardzie GMP. 

Wdrożenie projektu CIRCULATE pozwoli na opracowanie nowych strategii leczenia chorób układu krążenia z wykorzystaniem terapii komórkowej. Ponadto, umożliwi w przyszłości wprowadzenie allogenicznych komórek macierzystych w postaci łatwiej dostępnego produktu dzięki obniżeniu kosztów terapii prowadzonej z jego wykorzystaniem. Należy także zauważyć, że dodatkowym efektem projektu jest opracowanie nowej technologii MRI do monitorowania procesu regeneracji w ramach prowadzonej terapii komórkowej.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

branża: medycyna
forma ochrony: zastrzeżone know-how
dojrzałość technologii: testowana - badania kliniczne
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, spółka spin-off, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Magdalena Kulczycka
telefon: +48 12 664 42 09, + 48 506 006 761
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Raz jeszcze: Czy uda się uratować jesion wyniosły?
W wielu krajach Europy obserwuje się intensywne zamieranie jesionu wyniosłego, który jest ważnym siedliskiem wielu gatunków dzikich zwierząt. Co można zrobić i jak ratować te drzewa? Odpowiedzi udzielają badacze z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego.
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska