BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Peptydy do wykorzystania w prewencji i leczeniu stanu zapalnego
słowa kluczowe: peptydy antybakteryjne, peptydy neutralizujące endotoksyny,peptydy immunomodulujące, sepsa, stan zapalny
numer oferty: P443

Przedmiotem wynalazku są peptydy do zastosowania w ograniczeniu nadmiernego stanu zapalnego wywołanego lokalnie przez infekcje bakteryjne, jak również ogólnoustrojowej reakcji zapalnej, którym towarzyszy wzrost mediatorów stanu zapalnego, m.in. cytokin i reaktywnych form azotu..  

 

Jaki problem rozwiązuje 

Organizm ludzki jest stale narażony na działanie chorobotwórczych mikroorganizmów, dzięki czemu w toku ewolucji wypracował szereg skutecznych mechanizmów zapobiegających rozwojowi zakażeń oraz zwalczających infekcje. W wielu przypadkach jednakże organizm nie jest w stanie wyeliminować patogenu i zahamować infekcji, czego konsekwencją jest nadmierny rozwój stanu zapalnego, który może skutkować pojawieniem się jego postaci ogólnoustrojowej. W konsekwencji dochodzi do rozwoju szoku septycznego, który może mieć skutek letalny lub powodować trwałe uszkodzenie narządów wewnętrznych. Istotne jest więc w przypadku sepsy nie tylko natychmiastowe zastosowanie antybiotyku o szerokim spektrum działania, lecz wprowadzenie także leków neutralizujących działanie mediatorów stanu zapalnego lub blokujących receptory komórkowe dla tych mediatorów. W związku z czym poszukuje się skutecznych środków leczniczych zapobiegających niekontrolowanemu rozwojowi stanu zapalnego. 

Komercjalizacja 

Wynalazek jest chroniony międzynarodowym zgłoszeniem patentowym (data pierwszeństwa 2018-12-06) 

 

Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych zakupem lub licencjonowaniem opisanej powyżej technologii.

 

zastosowanie rynkowe:

Budowa i działanie wynalazku 

Przedmiotem wynalazku są koniugaty DAL-PEG-DK5 oraz DK5-PEG-DK5 złożone z dwóch sekwencji aminokwasowych, odpowiadających peptydom: dalarginie (DAL) oraz DK5, kowalencyjnie połączonym ze sobą przy pomocy linkera PEG (cząsteczka kwasu 8-amino-3,6-dioksaoktanowego 

Koniugaty DAL-PEG-DK5 oraz DK5-PEG-DAL posiadają zdolność do zapobiegania rozwojowi patologicznego stanu zapalnego oraz zwalczania stanu zapalnego. Skuteczność związków została potwierdzona w modelach in vitro (DAL-PEG-DK5 oraz DK5-PEG-DAL) i in vivo (wyłącznie DAL-PEG-DK5), w których monitorowano  poziom mediatorów stanu zapalnego - cytokin i reaktywnych form azotu. Badania prowadzone były na modelu zapalenia wywołanego przez bakteryjną endotoksynę - LPS. Wyniki te znalazły odwzorowanie w modelu in vitro z wykorzystaniem zakażonej bakterią E. coli krwi obwodowej , co dowodzi, że obserwacje poczynione z wykorzystaniem LPS znajdują zastosowanie podczas infekcji ogólnoustrojowej. Badania eksperymentalne potwierdzają zatem skuteczność związków w obniżaniu poziomu mediatorów zapalenia, zwłaszcza w przypadku zapalenia wywołanego zakażeniem bakteriami Gram-ujemnymi. 

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

branża: biochemia, biologia medyczna, mikrobiologia
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: testowana - sprawdzona laboratoryjnie
prawa własności: współwłasność
forma współpracy: licencja, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Klaudia Polakowska
telefon: +48 12 664 42 13, +48 519 329 129
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjny materiał do leczenia ubytków kostnych
Najczęściej stosowane leki przy leczeniu osteoporozy często posiadają poważne skutki uboczne, ponieważ są wprowadzane doustnie lub dożylnie. Rozwiązanie powstające na UJ umożliwia miejscowe podanie i lokalne działanie substancji.
Jakość krwi do transfuzji, czy można ją łatwo sprawdzić?
Krew i produkty krwiopochodne codziennie ratują i poprawiają jakość życia wielu pacjentów. Popyt na krew jest ogromny i tylko w nikłym stopniu zaspokojony przez jej podaż. Dotychczas nie udało się opracować metody produkcji krwi - jedynym jej źródłem jest człowiek – bez pomocy dawców krwi bardzo utrudnione byłoby funkcjonowanie szpitali, w szczególności w zakresie przeprowadzania zabiegów, operacji oraz ratowania życia w nagłych przypadkach. Wyzwaniem dla służb jest nie tylko zabezpieczenie dostępu do wystarczającej ilości krwi, ale również zadbanie o jej jakość.
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska