BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Peptydy do wykorzystania w prewencji i leczeniu stanu zapalnego
słowa kluczowe: peptydy antybakteryjne, peptydy neutralizujące endotoksyny,peptydy immunomodulujące, sepsa, stan zapalny
numer oferty: P443

Przedmiotem wynalazku są peptydy do zastosowania w ograniczeniu nadmiernego stanu zapalnego wywołanego lokalnie przez infekcje bakteryjne, jak również ogólnoustrojowej reakcji zapalnej, którym towarzyszy wzrost mediatorów stanu zapalnego, m.in. cytokin i reaktywnych form azotu..  

 

Jaki problem rozwiązuje 

Organizm ludzki jest stale narażony na działanie chorobotwórczych mikroorganizmów, dzięki czemu w toku ewolucji wypracował szereg skutecznych mechanizmów zapobiegających rozwojowi zakażeń oraz zwalczających infekcje. W wielu przypadkach jednakże organizm nie jest w stanie wyeliminować patogenu i zahamować infekcji, czego konsekwencją jest nadmierny rozwój stanu zapalnego, który może skutkować pojawieniem się jego postaci ogólnoustrojowej. W konsekwencji dochodzi do rozwoju szoku septycznego, który może mieć skutek letalny lub powodować trwałe uszkodzenie narządów wewnętrznych. Istotne jest więc w przypadku sepsy nie tylko natychmiastowe zastosowanie antybiotyku o szerokim spektrum działania, lecz wprowadzenie także leków neutralizujących działanie mediatorów stanu zapalnego lub blokujących receptory komórkowe dla tych mediatorów. W związku z czym poszukuje się skutecznych środków leczniczych zapobiegających niekontrolowanemu rozwojowi stanu zapalnego. 

Komercjalizacja 

Wynalazek jest chroniony międzynarodowym zgłoszeniem patentowym (data pierwszeństwa 2018-12-06) 

 

Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych zakupem lub licencjonowaniem opisanej powyżej technologii.

 

zastosowanie rynkowe:

Budowa i działanie wynalazku 

Przedmiotem wynalazku są koniugaty DAL-PEG-DK5 oraz DK5-PEG-DK5 złożone z dwóch sekwencji aminokwasowych, odpowiadających peptydom: dalarginie (DAL) oraz DK5, kowalencyjnie połączonym ze sobą przy pomocy linkera PEG (cząsteczka kwasu 8-amino-3,6-dioksaoktanowego 

Koniugaty DAL-PEG-DK5 oraz DK5-PEG-DAL posiadają zdolność do zapobiegania rozwojowi patologicznego stanu zapalnego oraz zwalczania stanu zapalnego. Skuteczność związków została potwierdzona w modelach in vitro (DAL-PEG-DK5 oraz DK5-PEG-DAL) i in vivo (wyłącznie DAL-PEG-DK5), w których monitorowano  poziom mediatorów stanu zapalnego - cytokin i reaktywnych form azotu. Badania prowadzone były na modelu zapalenia wywołanego przez bakteryjną endotoksynę - LPS. Wyniki te znalazły odwzorowanie w modelu in vitro z wykorzystaniem zakażonej bakterią E. coli krwi obwodowej , co dowodzi, że obserwacje poczynione z wykorzystaniem LPS znajdują zastosowanie podczas infekcji ogólnoustrojowej. Badania eksperymentalne potwierdzają zatem skuteczność związków w obniżaniu poziomu mediatorów zapalenia, zwłaszcza w przypadku zapalenia wywołanego zakażeniem bakteriami Gram-ujemnymi. 

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

branża: biochemia, biologia medyczna, mikrobiologia
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: testowana - sprawdzona laboratoryjnie
prawa własności: współwłasność
forma współpracy: licencja, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Klaudia Polakowska
telefon: +48 12 664 42 13, +48 519 329 129
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Raz jeszcze: Czy uda się uratować jesion wyniosły?
W wielu krajach Europy obserwuje się intensywne zamieranie jesionu wyniosłego, który jest ważnym siedliskiem wielu gatunków dzikich zwierząt. Co można zrobić i jak ratować te drzewa? Odpowiedzi udzielają badacze z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego.
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska