BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pochodne chinazoliny i indazolo-pirolidyny poprawiające funkcje poznawcze w terapii schorzeń ośrodkowego układu nerwowego.
słowa kluczowe: PDE10, inhibitor, związki prokognitywne, psychiatria, farmakologia, PQ-10, funkcje poznawcze, schizofrenia, depresja
numer oferty: P447

Przedmiotem tego wynalazku jest zastosowanie zaprojektowanych ligandów wielofunkcyjnych (DML) o działaniu hamującym fosfodiesterazy typu 10A (PDE10A) oraz wiążących się do receptora serotoninowego 5-HT1A / 5-HT7, które mogą wywierać korzystny wpływ na poprawę funkcji poznawczych w przebiegu depresji, lęku i schizofrenii.

Jaki problem rozwiązuje

Stres i depresja przyczyniają się do osłabienia odporności komórkowej. Wynika to z kilku mechanizmów wywołujących upośledzenie ścieżek przekazu sygnału w neuronach. Upośledzenie w transdukcji sygnału zostało również uznane za prawdopodobną podstawę zmniejszonej plastyczności i przeżywalności neuronów w poważnych zaburzeniach depresyjnych. Pomimo licznych wyników badań wskazujących na regulację w dół wielu składników kaskady sygnalizacyjnej cAMP w poważnych zaburzeniach depresyjnych, istnieje tylko kilka doniesień literaturowych dotyczących potencjalnej roli PDE10A w depresji.

Ponadto wykazano, że prokognitywne działanie inhibitora PDE10A może mieć znaczenie w leczeniu kilku zaburzeń neuropsychiatrycznych i neurodegeneracyjnych w tym schizofrenii, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych oraz chorób Huntingtona i Parkinsona, a także zaburzeń związanych z uzależnieniami. PDE10A została również zidentyfikowana w hipokampie i uważa się, że odgrywa ważną rolę w procesach komórkowych związanych z pamięcią i uczeniem się. Wydaje się, że inhibitory PDE10A mogą być nową strategią terapeutyczną w leczeniu zaburzeń neuropsychiatrycznych i neurodegeneracyjnych.

 

Budowa i działanie 

Związki będące przedmiotem prezentowanego rozwiązania zostały zaprojektowane przy użyciu narzędzi do modelowania molekularnego wspomaganego komputerowo. Ich strukturysą oparte na związku PQ-10, który jest silnym inhibitorem PDE10A. Wykazano, że prezentowane związki oddziałują na receptory serotoninowe 5-HT1A  5-HT7. 

Komercjalizacja 

Wynalazek jest chroniony polskim zgłoszeniem patentowym z możliwością rozszerzenia jego ochrony w skali międzynarodowej (data pierwszeństwa 2020-05-20). 

 

Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych zakupem lub licencjonowaniem opisanej powyżej technologii.

 

zastosowanie rynkowe:

Przy pomocy wystandaryzowanych testów in vivo (testy na myszach) wykazano, że prezentowane związki mają działanie: 


- antydepresyjne;
- prokognitywne;
-
przeciwlękowe;
- antypsychotyczne.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska
branża: biochemia, medycyna
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: testowana - sprawdzona laboratoryjnie
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Magdalena Kulczycka
telefon: +48 12 664 42 09, + 48 506 006 761
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Raz jeszcze: Czy uda się uratować jesion wyniosły?
W wielu krajach Europy obserwuje się intensywne zamieranie jesionu wyniosłego, który jest ważnym siedliskiem wielu gatunków dzikich zwierząt. Co można zrobić i jak ratować te drzewa? Odpowiedzi udzielają badacze z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego.
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska