BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pochodne chinazoliny i indazolo-pirolidyny poprawiające funkcje poznawcze w terapii schorzeń ośrodkowego układu nerwowego.
słowa kluczowe: PDE10, inhibitor, związki prokognitywne, psychiatria, farmakologia, PQ-10, funkcje poznawcze, schizofrenia, depresja
numer oferty: P447

Przedmiotem tego wynalazku jest zastosowanie zaprojektowanych ligandów wielofunkcyjnych (DML) o działaniu hamującym fosfodiesterazy typu 10A (PDE10A) oraz wiążących się do receptora serotoninowego 5-HT1A / 5-HT7, które mogą wywierać korzystny wpływ na poprawę funkcji poznawczych w przebiegu depresji, lęku i schizofrenii.

Jaki problem rozwiązuje

Stres i depresja przyczyniają się do osłabienia odporności komórkowej. Wynika to z kilku mechanizmów wywołujących upośledzenie ścieżek przekazu sygnału w neuronach. Upośledzenie w transdukcji sygnału zostało również uznane za prawdopodobną podstawę zmniejszonej plastyczności i przeżywalności neuronów w poważnych zaburzeniach depresyjnych. Pomimo licznych wyników badań wskazujących na regulację w dół wielu składników kaskady sygnalizacyjnej cAMP w poważnych zaburzeniach depresyjnych, istnieje tylko kilka doniesień literaturowych dotyczących potencjalnej roli PDE10A w depresji.

Ponadto wykazano, że prokognitywne działanie inhibitora PDE10A może mieć znaczenie w leczeniu kilku zaburzeń neuropsychiatrycznych i neurodegeneracyjnych w tym schizofrenii, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych oraz chorób Huntingtona i Parkinsona, a także zaburzeń związanych z uzależnieniami. PDE10A została również zidentyfikowana w hipokampie i uważa się, że odgrywa ważną rolę w procesach komórkowych związanych z pamięcią i uczeniem się. Wydaje się, że inhibitory PDE10A mogą być nową strategią terapeutyczną w leczeniu zaburzeń neuropsychiatrycznych i neurodegeneracyjnych.

 

Budowa i działanie 

Związki będące przedmiotem prezentowanego rozwiązania zostały zaprojektowane przy użyciu narzędzi do modelowania molekularnego wspomaganego komputerowo. Ich strukturysą oparte na związku PQ-10, który jest silnym inhibitorem PDE10A. Wykazano, że prezentowane związki oddziałują na receptory serotoninowe 5-HT1A  5-HT7. 

Komercjalizacja 

Wynalazek jest chroniony polskim zgłoszeniem patentowym z możliwością rozszerzenia jego ochrony w skali międzynarodowej (data pierwszeństwa 2020-05-20). 

 

Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych zakupem lub licencjonowaniem opisanej powyżej technologii.

 

zastosowanie rynkowe:

Przy pomocy wystandaryzowanych testów in vivo (testy na myszach) wykazano, że prezentowane związki mają działanie: 


- antydepresyjne;
- prokognitywne;
-
przeciwlękowe;
- antypsychotyczne.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska
branża: biochemia, medycyna
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: testowana - sprawdzona laboratoryjnie
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Maciej Łojewski
telefon: +48 691 414 007
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjny materiał do leczenia ubytków kostnych
Najczęściej stosowane leki przy leczeniu osteoporozy często posiadają poważne skutki uboczne, ponieważ są wprowadzane doustnie lub dożylnie. Rozwiązanie powstające na UJ umożliwia miejscowe podanie i lokalne działanie substancji.
Jakość krwi do transfuzji, czy można ją łatwo sprawdzić?
Krew i produkty krwiopochodne codziennie ratują i poprawiają jakość życia wielu pacjentów. Popyt na krew jest ogromny i tylko w nikłym stopniu zaspokojony przez jej podaż. Dotychczas nie udało się opracować metody produkcji krwi - jedynym jej źródłem jest człowiek – bez pomocy dawców krwi bardzo utrudnione byłoby funkcjonowanie szpitali, w szczególności w zakresie przeprowadzania zabiegów, operacji oraz ratowania życia w nagłych przypadkach. Wyzwaniem dla służb jest nie tylko zabezpieczenie dostępu do wystarczającej ilości krwi, ale również zadbanie o jej jakość.
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska