BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kontrast MRI do diagnostyki wczesnych zmian w śródbłonku naczyń krwionośnych
słowa kluczowe: gadolinum, liposomy, magnetyczny rezonans jądrowy (MRI), diagnostyka, kontrast, endothelium, kardiologia
numer oferty: P460

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest środek kontrastowy do rezonansu magnetycznego stosowany w celu nieinwazyjnej diagnostyki wczesnych zmian zachodzących w przebiegu dysfunkcji śródbłonka naczyń krwionośnych, czemu towarzyszą trudne do monitorowania miejscowe zmiany biochemiczne oraz niewielkie zmiany w ultrastrukturze. śródbłonka i ściany naczyń krwionośnych. 

 

Ten środek kontrastowy ma postać hydrofilowego kompleksu zawierającego gadolin. Jest to związek powszechnie stosowany jako środek kontrastowy do obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI) w diagnostyce sercowo-naczyniowej oraz jako wsparcie przy pomocy obrazowania śródoperacyjnego, np. podczas termoablacji ultradźwiękowej. Dostępne na rynku środki kontrastowe na bazie gadolinu wymagają zmniejszenia ich toksyczności i poprawy farmakokinetyki. Preparaty te spełniają swoją rolę w obrazowaniu układu krążenia, jednak ich niska masa cząsteczkowa powoduje, że stosunkowo szybko i niespecyficznie przenikają do przestrzeni tkankowych. Ogranicza to znacznie możliwości ich wykorzystania jako selektywnego narzędzia diagnostycznego w patologiach układu krążenia czy w obrazowaniu wczesnych stadiów raka. W celu wykorzystania obrazowania MRI w diagnostyce stanów patologicznych związanych z dysfunkcją sercowo-naczyniową opracowywane są preparaty na bazie nanocząsteczek, polimerów, miceli czy agregatów lipidowych, najczęściej w postaci liposomów. Kwestia toksyczności pozostaje nierozwiązana w przypadku nanocząstek i cząstek polimerowych, natomiast w przypadku agregatów, takich jak micele i liposomy, główną trudnością jest uzyskanie stabilnego preparatu, gdy znajduje się on w układzie krążenia. Częściowe rozwiązanie tych problemów uzyskuje się stosując preparaty zawierające skompleksowany gadolin – jednym z takich rozwiązań jest prezentowany wynalazek. 

Przedmiotem wynalazku jest środek kontrastowy do stosowania w diagnostyce wczesnych zmian funkcji śródbłonka naczyniowego, wskazujących na dysfunkcję śródbłonka naczyń krwionośnych. Jego postać jest wodną zawiesiną zawierającą gadolin jako hydrofilowy środek kontrastowy, zamkniętą w jednowarstwowych liposomach. 

Skład i wielkość tych liposomów są dostosowane do patofizjologii dysfunkcji śródbłonka. Budulcem ściany liposomu są biologicznie obojętne fosfolipidy i cholesterol, co powoduje, że ściana liposomu jest nieprzepuszczalna oraz glikol polietylenowy kowalencyjnie związany z fosfolipidem, co zapewnia długotrwałe krążenie liposomów we krwi, a w konsekwencji ich kumulację w ścianie naczynia krwionośnego z patologicznie zmienionym śródbłonkiem naczyniowym. Rozmiary liposomów dobiera się w taki sposób, aby mogły penetrować ścianę naczynia z patologicznie zmienionym śródbłonkiem naczyniowym. 

Wynalazek jest przedmiotem międzynarodowego zgłoszenia i został opracowany wspólnie z firmą Lipid Systems sp. z o.o. Został zweryfikowany in vivo w mysim modelu.  

Podmioty zainteresowane dalszym rozwojem tego wynalazku prosimy o kontakt z Magdaleną Kulczycką.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

branża: biochemia, biologia medyczna
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: testowana - sprawdzona laboratoryjnie
prawa własności: współwłasność
forma współpracy: licencja, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Maciej Łojewski
telefon: +48 691 414 007
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjny materiał do leczenia ubytków kostnych
Najczęściej stosowane leki przy leczeniu osteoporozy często posiadają poważne skutki uboczne, ponieważ są wprowadzane doustnie lub dożylnie. Rozwiązanie powstające na UJ umożliwia miejscowe podanie i lokalne działanie substancji.
Jakość krwi do transfuzji, czy można ją łatwo sprawdzić?
Krew i produkty krwiopochodne codziennie ratują i poprawiają jakość życia wielu pacjentów. Popyt na krew jest ogromny i tylko w nikłym stopniu zaspokojony przez jej podaż. Dotychczas nie udało się opracować metody produkcji krwi - jedynym jej źródłem jest człowiek – bez pomocy dawców krwi bardzo utrudnione byłoby funkcjonowanie szpitali, w szczególności w zakresie przeprowadzania zabiegów, operacji oraz ratowania życia w nagłych przypadkach. Wyzwaniem dla służb jest nie tylko zabezpieczenie dostępu do wystarczającej ilości krwi, ale również zadbanie o jej jakość.
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska