BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kontrast MRI do diagnostyki wczesnych zmian w śródbłonku naczyń krwionośnych
słowa kluczowe: gadolinum, liposomy, magnetyczny rezonans jądrowy (MRI), diagnostyka, kontrast, endothelium, kardiologia
numer oferty: P460

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest środek kontrastowy do rezonansu magnetycznego stosowany w celu nieinwazyjnej diagnostyki wczesnych zmian zachodzących w przebiegu dysfunkcji śródbłonka naczyń krwionośnych, czemu towarzyszą trudne do monitorowania miejscowe zmiany biochemiczne oraz niewielkie zmiany w ultrastrukturze. śródbłonka i ściany naczyń krwionośnych. 

 

Ten środek kontrastowy ma postać hydrofilowego kompleksu zawierającego gadolin. Jest to związek powszechnie stosowany jako środek kontrastowy do obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI) w diagnostyce sercowo-naczyniowej oraz jako wsparcie przy pomocy obrazowania śródoperacyjnego, np. podczas termoablacji ultradźwiękowej. Dostępne na rynku środki kontrastowe na bazie gadolinu wymagają zmniejszenia ich toksyczności i poprawy farmakokinetyki. Preparaty te spełniają swoją rolę w obrazowaniu układu krążenia, jednak ich niska masa cząsteczkowa powoduje, że stosunkowo szybko i niespecyficznie przenikają do przestrzeni tkankowych. Ogranicza to znacznie możliwości ich wykorzystania jako selektywnego narzędzia diagnostycznego w patologiach układu krążenia czy w obrazowaniu wczesnych stadiów raka. W celu wykorzystania obrazowania MRI w diagnostyce stanów patologicznych związanych z dysfunkcją sercowo-naczyniową opracowywane są preparaty na bazie nanocząsteczek, polimerów, miceli czy agregatów lipidowych, najczęściej w postaci liposomów. Kwestia toksyczności pozostaje nierozwiązana w przypadku nanocząstek i cząstek polimerowych, natomiast w przypadku agregatów, takich jak micele i liposomy, główną trudnością jest uzyskanie stabilnego preparatu, gdy znajduje się on w układzie krążenia. Częściowe rozwiązanie tych problemów uzyskuje się stosując preparaty zawierające skompleksowany gadolin – jednym z takich rozwiązań jest prezentowany wynalazek. 

Przedmiotem wynalazku jest środek kontrastowy do stosowania w diagnostyce wczesnych zmian funkcji śródbłonka naczyniowego, wskazujących na dysfunkcję śródbłonka naczyń krwionośnych. Jego postać jest wodną zawiesiną zawierającą gadolin jako hydrofilowy środek kontrastowy, zamkniętą w jednowarstwowych liposomach. 

Skład i wielkość tych liposomów są dostosowane do patofizjologii dysfunkcji śródbłonka. Budulcem ściany liposomu są biologicznie obojętne fosfolipidy i cholesterol, co powoduje, że ściana liposomu jest nieprzepuszczalna oraz glikol polietylenowy kowalencyjnie związany z fosfolipidem, co zapewnia długotrwałe krążenie liposomów we krwi, a w konsekwencji ich kumulację w ścianie naczynia krwionośnego z patologicznie zmienionym śródbłonkiem naczyniowym. Rozmiary liposomów dobiera się w taki sposób, aby mogły penetrować ścianę naczynia z patologicznie zmienionym śródbłonkiem naczyniowym. 

Wynalazek jest przedmiotem międzynarodowego zgłoszenia i został opracowany wspólnie z firmą Lipid Systems sp. z o.o. Został zweryfikowany in vivo w mysim modelu.  

Podmioty zainteresowane dalszym rozwojem tego wynalazku prosimy o kontakt z Magdaleną Kulczycką.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

branża: biochemia, biologia medyczna
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: testowana - sprawdzona laboratoryjnie
prawa własności: współwłasność
forma współpracy: licencja, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Maciej Łojewski
telefon: +48 691 414 007
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Wsparcie psychologiczne online: StrongUJ – platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo
StrongUJ to platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo, chcących zadbać o dobrobyt psychiczny w miejscu pracy.
Technologie UJ na Demo Day Innowacji 4.0
Demo Day Innowacji 4.0 to przede wszystkim możliwość umówienia spotkań z twórcami technologii z pięciu krakowskich uczelni, w tym aż 11 innowacji z UJ!
Możliwy przełom w leczeniu osteoporozy!
Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowali materiał, który pomoże odbudowywać ubytki kostne i jednocześnie może służyć jako nośnik leków na osteoporozę. Wynalazek może zrewolucjonizować leczenie osteoporozy, pozwala bowiem dostarczać leki o silnych skutkach ubocznych wyłącznie w chore miejsca, i tym samym odejść od stosowanego do tej pory podawania ogólnoustrojowego.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska