BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nowa metoda usuwania komórek (decelularyzacji) z tkanki tłuszczowej oraz zastosowanie otrzymanego preparatu w medycynie
słowa kluczowe: cecelularyzacja, zabiegi, operacja, tkanka tłuszczowa, technologia, biomateriał
numer oferty: P475

Potencjalna metoda usuwania komórek (decelularyzacji) z tkanki tłuszczowej oraz otrzymany tym sposobem preparat, zwłaszcza w postaci macierzy zewnątrzkomórkowej (adipoECM)

Zastosowanie: w medycynie, zwłaszcza w chirurgii plastycznej

Cechą wspólną klasycznych biomateriałów medycznych jest ich ściśle zdefiniowany skład, który jest rezultatem używania oczyszczonych składników. W ten sposób powstają biomateriały biopolimerowe, m.in. Integra®DRT, których ściśle określony skład umożliwia prowadzenie wielkoskalowej produkcji, a procesy administracyjne związane z wdrażaniem takiego wyrobu medycznego są powszechnie znane. Natomiast w przypadku biomateriałów medycznych produkowanych z pozbawionych komórek (decelularyzowanych) naturalnych tkanek, materiałem wyjściowym jest ukształtowana tkanka ludzka, z której w trakcie preparatyki usuwane są przede wszystkim komórki oraz niektóre składniki macierzy zewnątrzkomórkowej (ang. extracellular matric, ECM). W rezultacie powstaje ECM specyficzna dla konkretnej tkanki, składająca się z głównych białek strukturalnych oraz składników tworzących biochemiczny kontekst wyjściowej tkanki. Dzięki temu decelularyzowane tkanki posiadają swoistą aktywność biologiczną, związaną z zawartością cząsteczek o charakterze strukturalno-regulatorowym, które np. promują adipogenezę czyli tworzenie nowych komórek budujących tkankę tłuszczową.

Pierwsza strona ulotki do wynalazku P475 przedstawiająca lekarzy w czasie operacjiDecelularyzacja tkanki tłuszczowej jest czasochłonna z uwagi na dużą zawartość lipidów. Obecnie stosowane są 2 główne metody. Pierwsza z nich oparta jest na wykorzystaniu detergentów (np. Triton X100) i trawieniu kwasów nukleinowych za pomocą DNazy, zaś druga wykorzystuje sekwencyjne trawienie trypsyną i płukanie alkoholem izopropylowym połączone z enzymatycznym rozkładaniem kwasów nukleinowych i lipidów. Obydwie metody pozwalają otrzymać decelularyzowaną tkankę tłuszczową z zawartością DNA poniżej 50 µg/mg suchej masy oraz bez obecności lipidów, zajmując zazwyczaj około 7 dni.

Wychodząc naprzeciw tym trudnościom, opracowano nowy wynalazek Uniwersytetu Jagiellońskiego, który stanowi niniejszą ofertę. Jego przedmiotem jest nowatorska technologia uzyskiwania decelularyzowanej tkanki tłuszczowej. W porównaniu do wymienionych powyżej dotychczasowych technik, opracowana metoda cechuje się w szczególności krótkim czasem preparatyki tj. do 2 dni, wykorzystaniem łatwo dostępnych odczynników, a przede wszystkim – wykorzystuje ona szeroko dostępny lipoaspirat po zabiegach chirurgii plastycznej. Ponadto, metoda cechuje się małymi wymaganiami sprzętowymi oraz prosta metodologią w ocenie jakości.

Dzięki opracowaniu nowej technologii otrzymany nowy preparat - biomateriał, zwłaszcza w postaci macierzy zewnątrzkomórkowej (adipoECM), wyróżnia się następującymi zaletami:

  • postać wstrzykiwalna w formie małych i litych fragmentów biomateriału;
  • postać acelularna nie zawiera komórek, zatem nie ulega martwicy tak jak fragmenty tłuszczu w popularnej metodzie augmentacji tkanek przy użyciu liposukcji (tzw. lipotransfer);
  • o wysokim potencjale wgajania, promujący angiogenezę oraz adipogenezę spontaniczną przez co daje szansę utrzymania trwałego efektu wypełnienia i odbudowy tkanki;
  • nie jest immunogenny;
  • o sprawdzonej biokompatybilności w układach in vitro oraz in vivo, a także przeprowadzonej charakterystyce biochemiczno-biofizycznej, stanowiących dokumentację produktu;
  • nie wymaga rejestracji jako wyrób medyczny, ponieważ w myśl obowiązującego prawa jest przeszczepem biostatycznym.

 

Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Dalsze prace nad jego rozwojem prowadzą naukowcy z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszej komercjalizacji tej innowacji, zwłaszcza w zakresie nabycia licencji na opisaną nową metodę decelularyzacji tkanki tłuszczowej oraz zastosowanie otrzymanego produktu w medycynie.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

branża: biochemia, biologia, biologia medyczna, biotechnologia, medycyna, nauki o zdrowiu
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R, testowana - sprawdzona laboratoryjnie
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż, inne

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Klaudia Polakowska
telefon: +48 12 664 42 13, +48 519 329 129
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Na UJ powstały prekursory do produkcji molekularnych magnesów
Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowano uniwersalną metodę, na bazie której można tworzyć szeroki wachlarz molekularnych, miękkich materiałów magnetycznych. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych na świecie technologii, związki uzyskane metodą opracowaną w UJ są odporne na wysokie temperatury, co zwiększa potencjał ich stosowania w różnych sektorach przemysłu.
ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki

Na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano do życia centrum badań materiałowych w skali atomowej dla innowacyjnej gospodarki, tzw. projekt Atomin 2.0.

Naukowcy z UJ mają pomysł na nowatorską terapię zwłóknień narządowych
Według badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w przyszłości będzie można leczyć zwłóknienia narządów wykorzystując siły natury. Mają w tym pomóc pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, czyli nanostruktury wydzielane przez komórki różnych organizmów. Na UJ odkryto ważną właściwość tych struktur i przeprowadzono badania, które dowodzą, iż pęcherzyki potencjalnie można zastosować w terapii.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 12,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska