BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nowa metoda usuwania komórek (decelularyzacji) z tkanki tłuszczowej oraz zastosowanie otrzymanego preparatu w medycynie
słowa kluczowe: cecelularyzacja, zabiegi, operacja, tkanka tłuszczowa, technologia, biomateriał
numer oferty: P475

Potencjalna metoda usuwania komórek (decelularyzacji) z tkanki tłuszczowej oraz otrzymany tym sposobem preparat, zwłaszcza w postaci macierzy zewnątrzkomórkowej (adipoECM)

Zastosowanie: w medycynie, zwłaszcza w chirurgii plastycznej

Cechą wspólną klasycznych biomateriałów medycznych jest ich ściśle zdefiniowany skład, który jest rezultatem używania oczyszczonych składników. W ten sposób powstają biomateriały biopolimerowe, m.in. Integra®DRT, których ściśle określony skład umożliwia prowadzenie wielkoskalowej produkcji, a procesy administracyjne związane z wdrażaniem takiego wyrobu medycznego są powszechnie znane. Natomiast w przypadku biomateriałów medycznych produkowanych z pozbawionych komórek (decelularyzowanych) naturalnych tkanek, materiałem wyjściowym jest ukształtowana tkanka ludzka, z której w trakcie preparatyki usuwane są przede wszystkim komórki oraz niektóre składniki macierzy zewnątrzkomórkowej (ang. extracellular matric, ECM). W rezultacie powstaje ECM specyficzna dla konkretnej tkanki, składająca się z głównych białek strukturalnych oraz składników tworzących biochemiczny kontekst wyjściowej tkanki. Dzięki temu decelularyzowane tkanki posiadają swoistą aktywność biologiczną, związaną z zawartością cząsteczek o charakterze strukturalno-regulatorowym, które np. promują adipogenezę czyli tworzenie nowych komórek budujących tkankę tłuszczową.

Pierwsza strona ulotki do wynalazku P475 przedstawiająca lekarzy w czasie operacjiDecelularyzacja tkanki tłuszczowej jest czasochłonna z uwagi na dużą zawartość lipidów. Obecnie stosowane są 2 główne metody. Pierwsza z nich oparta jest na wykorzystaniu detergentów (np. Triton X100) i trawieniu kwasów nukleinowych za pomocą DNazy, zaś druga wykorzystuje sekwencyjne trawienie trypsyną i płukanie alkoholem izopropylowym połączone z enzymatycznym rozkładaniem kwasów nukleinowych i lipidów. Obydwie metody pozwalają otrzymać decelularyzowaną tkankę tłuszczową z zawartością DNA poniżej 50 µg/mg suchej masy oraz bez obecności lipidów, zajmując zazwyczaj około 7 dni.

Wychodząc naprzeciw tym trudnościom, opracowano nowy wynalazek Uniwersytetu Jagiellońskiego, który stanowi niniejszą ofertę. Jego przedmiotem jest nowatorska technologia uzyskiwania decelularyzowanej tkanki tłuszczowej. W porównaniu do wymienionych powyżej dotychczasowych technik, opracowana metoda cechuje się w szczególności krótkim czasem preparatyki tj. do 2 dni, wykorzystaniem łatwo dostępnych odczynników, a przede wszystkim – wykorzystuje ona szeroko dostępny lipoaspirat po zabiegach chirurgii plastycznej. Ponadto, metoda cechuje się małymi wymaganiami sprzętowymi oraz prosta metodologią w ocenie jakości.

Dzięki opracowaniu nowej technologii otrzymany nowy preparat - biomateriał, zwłaszcza w postaci macierzy zewnątrzkomórkowej (adipoECM), wyróżnia się następującymi zaletami:

  • postać wstrzykiwalna w formie małych i litych fragmentów biomateriału;
  • postać acelularna nie zawiera komórek, zatem nie ulega martwicy tak jak fragmenty tłuszczu w popularnej metodzie augmentacji tkanek przy użyciu liposukcji (tzw. lipotransfer);
  • o wysokim potencjale wgajania, promujący angiogenezę oraz adipogenezę spontaniczną przez co daje szansę utrzymania trwałego efektu wypełnienia i odbudowy tkanki;
  • nie jest immunogenny;
  • o sprawdzonej biokompatybilności w układach in vitro oraz in vivo, a także przeprowadzonej charakterystyce biochemiczno-biofizycznej, stanowiących dokumentację produktu;
  • nie wymaga rejestracji jako wyrób medyczny, ponieważ w myśl obowiązującego prawa jest przeszczepem biostatycznym.

 

Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Dalsze prace nad jego rozwojem prowadzą naukowcy z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszej komercjalizacji tej innowacji, zwłaszcza w zakresie nabycia licencji na opisaną nową metodę decelularyzacji tkanki tłuszczowej oraz zastosowanie otrzymanego produktu w medycynie.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

branża: biochemia, biologia, biologia medyczna, biotechnologia, medycyna, nauki o zdrowiu
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R, testowana - sprawdzona laboratoryjnie
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż, inne

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Klaudia Polakowska
telefon: +48 12 664 42 13, +48 519 329 129
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Newsy Naukowiec UJ CM laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca!
Doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum mgr Marcin Jakubiec został laureatem XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską pod patronatem Ministerstwa Nauki. W nagrodę weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – Geneva Inventions 2024 oraz Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2024, podczas których będzie promował nagrodzone w konkursie rozwiązanie.
Świadomie wpływaj na innowacje i projektuj ich rozwój w przyszłości: Capturing Invisible - narzędzie kształtujące przyszłość
Zostań projektantem przyszłości z Capturing Invisible i poznaj potencjał badania wyobrażeń! Socjotechniczne imaginaria – wyobrażenia, mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu teraźniejszości, a także przyszłości. Oto narzędzie, dzięki któremu zaplanujesz proces badań nad nowymi technologiami, dostosujesz produkty, które planujesz wprowadzić na rynek - wszystko w oparciu o zbiorowe wyobrażenia na temat przyszłości i metodę Capturing Invisible.
Wsparcie psychologiczne online: StrongUJ – platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo
StrongUJ to platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo, chcących zadbać o dobrobyt psychiczny w miejscu pracy.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska