BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wielofunkcyjny materiał hydrożelowy do leczenia ubytków kostnych
słowa kluczowe: ubytki kostne, wstrzykiwalne hydrożele, alendronian, nośniki leków, biomineralizacja, osteoporoza, kolagen, chitozan, kwas hialuronowy
numer oferty: 441, 490, 555
  
    Degradacja środowiska naturalnego, szybkie tempo życia związane często z nieodpowiednią dietą oraz postępujący proces starzenia się społeczeństwa są przyczyną wielu schorzeń określanych mianem chorób cywilizacyjnych. Jedną z nich jest osteoporoza – choroba układu kostnego powodująca zmniejszenie gęstości tkanki kostnej, co skutkuje osłabieniem kości i narażeniem na ich złamania. Współczesne metody leczenia osteoporozy ograniczają się do suplementacji witaminy D i wapnia oraz włączenia leków spowalniających resorpcję kości (np. alendronian sodu z grupy bisfosfonianów) lub stymulujących ich odtwarzanie. Niemniej jednak, przyjmowanie wspomnianych substancji drogą dożylną lub doustną ma wiele skutków ubocznych, tj. dolegliwości jelitowo-żołądkowe, ryzyko nefrotoksyczności, a także objawy grypopodobne. W związku z tym poszukuje się nowych metod terapeutycznych, które umożliwiłyby miejscowe podawanie substancji aktywnej, ograniczając w ten sposób ogólnoustrojowe skutki uboczne terapii osteoporozy.

    Z myślą o leczeniu ubytków osteoporotycznych na Wydziale Chemii UJ opracowano wielofunkcyjny materiał, zapewniający minimalną inwazyjność implantacyjną, kontrolę nad procesem uwalniania leku oraz wykazujący doskonałą biokompatybilność i zdolność do regeneracji tkanki kostnej. Materiał hybrydowy otrzymano poprzez zawieszenie mezoporowatych cząstek krzemionkowo-apatytowych z przyłączonym do ich powierzchni alendronianem sodu w hydrożelowej biopolimerowej matrycy (składającej się z kolagenu/chitozanu/zmodyfikowanego lizyną kwasu hialuronowego lub sfunkcjonalizowanego grupami aminowymi siarczanu chondroityny). Opracowany materiał ma postać wstrzykiwalną, co umożliwia niskoinwazyjną, kontrolowaną lokalizację substancji terapeutycznej w miejscu implantacji.


Otrzymany biomateriał charakteryzuje:

  •     prosta i ekonomiczna metoda otrzymywania;
  •     wysoki potencjał terapeutyczny przy jednoczesnej minimalizacji ogólnoustrojowych skutków ubocznych (obecność cząstek krzemionkowo-apatytowych z przyłączonym lekiem w postaci alendronianu);
  •     wstrzykiwalność i zdolność żelowania w warunkach fizjologicznych ułatwiające jego aplikację;
  •     biointegracja materiału z tkanką kostną, zapewniająca wspomaganie procesu mineralizacji kości (matryca polimerowa wzbogacona fazą mineralną);
  •     biomatryca dogodna dla zasiedlania przez komórki osteoblastyczne (biomimetyczny skład);
  •     pożądane właściwości mechaniczne (matryca polimerowa wzbogacona fazą mineralną).

Zastosowanie

Opracowany materiał, oprócz leczenia i odbudowy ubytków kostnych spowodowanych osteoporozą, może zostać wykorzystany we wspomaganiu leczenia niewielkich ubytków ortopedycznych oraz stomatologicznych (np. ubytki kości szczęki po ekstrakcji zębów).

Oferowane rozwiązania są objęte ochroną patentową. Prace nad dalszym rozwojem metody prowadzone są na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszym rozwoju i komercjalizacji wynalazku, w szczególności chętnych do włączenia się w proces badawczo-wdrożeniowy.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejskabranża: bioinżynieria, biologia medyczna, chemia, inżynieria materiałowa, medycyna
forma ochrony: patent, zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Paula Janus
telefon: +48 12 664 42 16; +48 506 006 590
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Na UJ opracowano nową, oszczędną metodę galwanizacji
Na Uniwersytecie Jagiellońskim opracowano nową metodę cienkowarstwowego powlekania materiałów w drodze elektrolitycznej w sposób przypominający drukowanie. Innowację można wdrożyć w skali przemysłowej. Co ważne, jej stosowanie wymaga minimalnych ilości materiałów chemicznych, a dodatkowo jej właściwości mogą przyczynić się do szybszego rozwoju organicznych ogniw solarnych III generacji. Nową metodą można pokrywać różnego typu materiały warstwami o grubości liczonej w nanometrach.
Na UJ powstały prekursory do produkcji molekularnych magnesów
Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowano uniwersalną metodę, na bazie której można tworzyć szeroki wachlarz molekularnych, miękkich materiałów magnetycznych. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych na świecie technologii, związki uzyskane metodą opracowaną w UJ są odporne na wysokie temperatury, co zwiększa potencjał ich stosowania w różnych sektorach przemysłu.
ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki

Na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano do życia centrum badań materiałowych w skali atomowej dla innowacyjnej gospodarki, tzw. projekt Atomin 2.0.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 12,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska