BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zestaw stabilizujący
słowa kluczowe: stabilizacja próbki, mikroskop, pomiary
numer oferty: 293
Przedmiotem oferty jest zestaw stabilizujący, zwłaszcza do stabilizacji próbki podczas pomiarów z użyciem mikroskopu (np. ramanowskiego lub sił atomowych) ze szczególnym uwzględnieniem badań preparatów w roztworach wodnych.

Problem techniczny przy pomiarach mikroskopowych

Zachowanie jednej pozycji badanej próbki podczas pomiarów z użyciem mikroskopu jest niezmiernie ważne, a w szczególności gdy:
ü  interesujący obiekt jest małych rozmiarów,
ü  miejsce wybrane do pomiaru musi być dokładnie sprecyzowane,
ü  zachodzi potrzeba zastosowania kilku technik badawczych (np. spektroskopia ramanowska i mikroskopia sił atomowych) dla dokładnie tego samego miejsca próbki.
Podczas pracy z mikroskopem istnieje duże niebezpieczeństwo przesunięcia nieprzymocowanej próbki, z tego względu, iż operator manipuluje różnymi elementami mikroskopu, np. przesłonami, rewolwerem z obiektywami. Mikroskopy często wyposażone są w dwa uchwyty umożliwiające przymocowanie próbki, ale tylko gdy jest ona płaska, nie wymaga zanurzenia w roztworze i możliwe jest jej umieszczenie na szkiełku pomiarowym (np. szkiełko mikroskopowe). Szczególną niedogodnością uchwytów proponowanych przez producenta jest brak możliwości stabilizacji położenia próbki podczas pomiarów w roztworze.
 

Zestaw stabilizujący rozwiązaniem problemu

Zestaw stabilizujący zawiera zewnętrzny uchwyt do mocowania zestawu na stoliku pomiarowym mikroskopu oraz otwór służący do umieszczania i unieruchamiania w nim naczynia pomiarowego. Po zamocowaniu zewnętrznego uchwytu na stoliku pomiarowym mikroskopu i umieszczeniu naczynia pomiarowego w otworze, ruch naczynia w płaszczyźnie stolika mikroskopu jest zablokowany.
Zestaw stabilizujący może być wykonany techniką wydruku 3D. Zapewnia to elastyczność w dostosowaniu wymiarów zestawu do konkretnego stolika mikroskopu, a także w sposobie dostarczenia produktu zainteresowanemu klientowi:
  • jako w pełni wykończony wyrób dostosowany do parametrów przekazanych przez klienta,
  • plik z instrukcją dla drukarki 3D.

  

Zestaw stabilizujący, zwłaszcza do stabilizacji próbki podczas pomiarów z użyciem mikroskopu jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.

Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych uzyskaniem licencji na opisany zestaw, jego zastosowanie oraz współpracą z Twórcami zestawu z Wydziału Chemii UJ.zastosowanie rynkowe: badania i pomiary mikroskopowe
branża: biologia, biotechnologia, chemia, elektronika, elektrotechnika, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna
forma ochrony: patent
dojrzałość technologii: gotowa do wprowadzenia na rynek (prototyp)
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż, inne

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Paula Janus
telefon: +48 12 664 42 16, +48 506 006 590
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska