BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zestaw stabilizujący
słowa kluczowe: stabilizacja próbki, mikroskop, pomiary
numer oferty: 293
Przedmiotem oferty jest zestaw stabilizujący, zwłaszcza do stabilizacji próbki podczas pomiarów z użyciem mikroskopu (np. ramanowskiego lub sił atomowych) ze szczególnym uwzględnieniem badań preparatów w roztworach wodnych.

Problem techniczny przy pomiarach mikroskopowych

Zachowanie jednej pozycji badanej próbki podczas pomiarów z użyciem mikroskopu jest niezmiernie ważne, a w szczególności gdy:
ü  interesujący obiekt jest małych rozmiarów,
ü  miejsce wybrane do pomiaru musi być dokładnie sprecyzowane,
ü  zachodzi potrzeba zastosowania kilku technik badawczych (np. spektroskopia ramanowska i mikroskopia sił atomowych) dla dokładnie tego samego miejsca próbki.
Podczas pracy z mikroskopem istnieje duże niebezpieczeństwo przesunięcia nieprzymocowanej próbki, z tego względu, iż operator manipuluje różnymi elementami mikroskopu, np. przesłonami, rewolwerem z obiektywami. Mikroskopy często wyposażone są w dwa uchwyty umożliwiające przymocowanie próbki, ale tylko gdy jest ona płaska, nie wymaga zanurzenia w roztworze i możliwe jest jej umieszczenie na szkiełku pomiarowym (np. szkiełko mikroskopowe). Szczególną niedogodnością uchwytów proponowanych przez producenta jest brak możliwości stabilizacji położenia próbki podczas pomiarów w roztworze.
 

Zestaw stabilizujący rozwiązaniem problemu

Zestaw stabilizujący zawiera zewnętrzny uchwyt do mocowania zestawu na stoliku pomiarowym mikroskopu oraz otwór służący do umieszczania i unieruchamiania w nim naczynia pomiarowego. Po zamocowaniu zewnętrznego uchwytu na stoliku pomiarowym mikroskopu i umieszczeniu naczynia pomiarowego w otworze, ruch naczynia w płaszczyźnie stolika mikroskopu jest zablokowany.
Zestaw stabilizujący może być wykonany techniką wydruku 3D. Zapewnia to elastyczność w dostosowaniu wymiarów zestawu do konkretnego stolika mikroskopu, a także w sposobie dostarczenia produktu zainteresowanemu klientowi:
  • jako w pełni wykończony wyrób dostosowany do parametrów przekazanych przez klienta,
  • plik z instrukcją dla drukarki 3D.

  

Zestaw stabilizujący, zwłaszcza do stabilizacji próbki podczas pomiarów z użyciem mikroskopu jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.

Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych uzyskaniem licencji na opisany zestaw, jego zastosowanie oraz współpracą z Twórcami zestawu z Wydziału Chemii UJ.zastosowanie rynkowe: badania i pomiary mikroskopowe
branża: biologia, biotechnologia, chemia, elektronika, elektrotechnika, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna
forma ochrony: patent
dojrzałość technologii: gotowa do wprowadzenia na rynek (prototyp)
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż, inne

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Paula Janus
telefon: +48 12 664 42 16, +48 506 006 590
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjny materiał do leczenia ubytków kostnych
Najczęściej stosowane leki przy leczeniu osteoporozy często posiadają poważne skutki uboczne, ponieważ są wprowadzane doustnie lub dożylnie. Rozwiązanie powstające na UJ umożliwia miejscowe podanie i lokalne działanie substancji.
Jakość krwi do transfuzji, czy można ją łatwo sprawdzić?
Krew i produkty krwiopochodne codziennie ratują i poprawiają jakość życia wielu pacjentów. Popyt na krew jest ogromny i tylko w nikłym stopniu zaspokojony przez jej podaż. Dotychczas nie udało się opracować metody produkcji krwi - jedynym jej źródłem jest człowiek – bez pomocy dawców krwi bardzo utrudnione byłoby funkcjonowanie szpitali, w szczególności w zakresie przeprowadzania zabiegów, operacji oraz ratowania życia w nagłych przypadkach. Wyzwaniem dla służb jest nie tylko zabezpieczenie dostępu do wystarczającej ilości krwi, ale również zadbanie o jej jakość.
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska