BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zastosowanie porfiryn kobaltu do wytwarzania środka do mobilizacji komórek ze szpiku kostnego do krwi obwodowej
słowa kluczowe: szpik kostny, lek, medycyna, krew, neutropenia, białaczka
numer oferty: 234

potencjalny Lek: Porfiryny kobaltu

 
Komórki macierzyste i progenitorowe komórki krwiotwórcze (HSPC) ulegają
w szpiku kostnym wielokrotnym podziałom i przechodzą przez kolejne stadia różnicowania. Następnie dojrzałe i funkcjonalne komórki są uwalniane ze szpiku kostnego do krwioobiegu. Obecnie wiadomo, że można ten proces regulować farmakologicznie. Podawanie białka G-CSF (ang. Granulocyte colony-stimulating factor) powoduje nasiloną produkcję komórek progenitorowych i granulocytów w szpiku kostnym i zwiększone ich uwalnianie do krwioobiegu. Taki proces nazywany jest mobilizacją i posiada istotne zastosowania kliniczne.

U pacjentów, którzy otrzymują chemioterapię jako terapię antynowotworową, często obserwuje się gwałtowny spadek liczby komórek we krwi. Powoduje on wzrost ryzyka wystąpienia groźnych w skutkach infekcji i konieczność przerwania terapii antynowotworowej. W takim przypadku podaje się G-CSF w celu mobilizacji komórek ze szpiku kostnego do krwioobiegu oraz przywrócenia prawidłowej liczby komórek we krwi.

Kolejnym istotnym zastosowaniem mobilizacji przy pomocy G-CSF jest przygotowanie dawców przy przeszczepie szpiku. Obecnie materiałem przeszczepianym przy rekonstytucji szpiku mogą być komórki pobierane z krwi obwodowej. Ilość przeszczepianych komórek macierzystych jest kluczowa dla powodzenia przeszczepu.
Obecnie w zastosowaniach klinicznych w celu mobilizacji komórek do krwioobiegu wykorzystuje się analogi G-CSF (rekombinowane białka). Jednak proces ich produkcji jest skomplikowany i kosztowny.

Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie porfiryn kobaltu, zwłaszcza protoporfiryny IX kobaltu,  do wytwarzania środka do mobilizacji komórek ze szpiku kostnego do krwi obwodowej. Podanie prezentowanego związku podnosi poziom G-CSF we krwi, wskutek czego leukocyty, szczególnie niedojrzałe granulocyty, są uwalniane do krwi obwodowej.

Proponowana substancja i ewent. jej pochodne mogą znaleźć potencjalnie zastosowanie w leczeniu:
  • neutropenii wrodzonych (form o podłożu genetycznym, autoimmunologicznym oraz idiopatycznym),
  • neutropenii spowodowanych chemioterapią, radioterapią oraz indukowanych farmakologicznie,
  • białaczki szpikowej oraz ostrej białaczki limfocytarnej,
  • zespołów mielodysplastycznych.
Proponowana substancja może również znaleźć zastosowanie przy przeszczepach szpiku, zarówno allogenicznych jak i autologicznych. Powoduje ona zwiększanie ilości krążących we krwi obwodowej hematopoetycznych komórek macierzystych, co ułatwia ich izolację w procesie aferezy. Jednocześnie jest łatwiejsza i tańsza w produkcji w porównaniu do stosowanych obecnie rozwiązań.

Oferowany wynalazek jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Dalsze prace nad jego rozwojem prowadzą naukowcy Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszej komercjalizacji tej innowacji, zwłaszcza w zakresie nabycia licencji na opisany nowy lek oraz jego zastosowanie.
zastosowanie rynkowe: wyrób środka do mobilizacji komórek ze szpiku kostnego do krwi obwodowej
branża: medycyna, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ, współwłasność, wyłączne twórca
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż, inne

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Klaudia Polakowska
telefon: +48 12 664 42 13, + 48 519 329 129
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska