BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prezentowane polimery blokowe to w pełni syntetyczne materiały będące antidotum dla heparyny. Stanowią one bezpieczną i skuteczną alternatywę dla obecnie stosowanej protaminy.

 

Heparyna:

Heparyna to naturalny polisacharyd, który wykazuje bardzo silne działanie przeciwzakrzepowe krwi. Lek ten stosuje się w sytuacjach, w których konieczne jest szybkie zablokowanie procesów krzepnięcia, np. podczas operacji chirurgicznych, a w szczególności w celu zapobiegania tworzeniu się skrzepów w urządzeniach stosowanych w terapii pozaustrojowej takich jak dializatory lub oksygenatory.
Podawanie heparyny wiąże się z wieloma efektami ubocznymi, wśród których najczęściej spotykane są krwawienia, trombocytopenia i przy dłuższym stosowaniu osteoporoza. Do neutralizacji lub usunięcia heparyny z krwioobiegu po uzyskaniu pożądanego działania przeciwzakrzepowego obecnie stosuje się:
 • protaminę, białko pozyskiwane z ryb łososiowatych,
 • poli-L-lizynę, która wzmacniania działania protaminy,
 • enzymatyczną degradację za pomocą immobilizowanej heparynazy.
Stosowane metody usuwania heparyny mogą jednak powodować efekty uboczne. Protamina u około 10% pacjentów powoduje niepożądane reakcje, które często mają bardzo poważne skutki, a niekiedy nawet prowadzą do śmierci. Ponadto usuwanie heparyny tym sposobem jest niekompletne i towarzyszą mu reakcje alergiczne. Poli-L-lizyna natomiast jest stosunkowo drogim polimerem.
Z powodu działań niepożądanych coraz częściej stosuje się heparyny drobnocząsteczkowe, które są bezpieczniejsze i mają wydłużony czas działania. Jednak nie opracowano dla nich jak dotąd sposobu neutralizacji i w sytuacji przedawkowania trudniej jest przywrócić pacjentowi prawidłową krzepliwość krwi.
 

Przedmiot wynalazku - polimery blokowe:

Proponowane materiały do neutralizacji heparyny to rodzina syntetycznych polimerów.
  
Zalety proponowanych polimerów blokowych to:
 • biokompatybilność i biozgodność, ponieważ zawierają w swej budowie
         -       grupę występującą również w cząsteczkach lecytyny, głównego składnika błony komórkowej,
         -        grupę używaną do maskowania innych molekuł, dzięki czemu nie aktywują one układu immunologicznego.
 • zdolność do neutralizacji heparyn drobnocząsteczkowych,
 • lepsze poznanie i większa ilość badań w porównaniu z polimerami naturalnymi (np. chitozanem, hydroksypropylocelulozą, dekstranem),
 • wysoka czystość, dobrze określona masa cząsteczkowa i mała dyspersja masy cząsteczkowej,
 • możliwość otrzymywania za pomocą różnych technik polimeryzacji,
 • powtarzalność syntezy,
 • niezależność syntezy od czynników naturalnych (malejące zasoby ryb, skażenie ich łowisk),
 • brak etapu kosztownego oczyszczania,
 • bezpieczeństwo ich stosowania.

Badania in vitro oraz in vivo wykazały, że polimery te są równie skuteczne jak protamina w przywracaniu normalnej krzepliwości krwi po podaniu heparyny, natomiast nie wykazują one jej wad takich jak alergenność i działanie hipotensyjne.

Polimery blokowe do neutralizacji przeciwzakrzepowego działania heparyny we krwi i płynach ustrojowych są przedmiotem zgłoszenia patentowego, a dalsze badania nad rozwojem przedstawionej technologii prowadzone są przez naukowców Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych uzyskaniem licencji na opisany materiał oraz jego zastosowanie. CITTRU poszukuje również partnerów do wspólnych projektów badawczo-rozwojowych obejmujących powyższą tematykę badań.
zastosowanie rynkowe: medycyna – podczas operacji i w terapii przeciwzakrzepowej
branża: biologia medyczna, biotechnologia, medycyna
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż, inne

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Magdalena Kulczycka
telefon: +48 12 664 42 09, + 48 506 006 761
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska