BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kompleks laktoferyny z manganem o właściwościach stymulujących rozwój probiotycznej flory bakteryjnej
słowa kluczowe: leczenie, bakterie, jogurty, sepsa, dzieci,
numer oferty: 290

Przedmiotem oferty jest kompleks laktoferyny z jonami manganu posiadający właściwości stymulujące rozwój probiotycznej flory bakteryjnej w układzie pokarmowym

  
Laktoferyna jest białkiem o opisanych w literaturze właściwościach antybakteryjnych, przeciwgrzybiczych i antywirusowych. Dzięki tym właściwościom laktoferyna jest wykorzystywana do produkcji zarówno suplementów diety, jak i wyrobów medycznych. Szczególne zastosowanie laktoferyna znalazła w profilaktyce zakażeń u wcześniaków, noworodków i starszych dzieci. Doustna suplementacja różnymi formami laktoferyny ma duże znaczenie w ograniczaniu stanu zapalnego poprzez neutralizację antygenów bakteryjnych (w tym LPS) oraz zapobieganiu zjawisku przechodzenia bakterii ze światła jelita do krwioobiegu, które może być przyczyną sepsy u noworodków o bardzo małej masie urodzeniowej.
 
Do tej pory nie zbadano wpływu laktoferyny na populacje bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus. Nie sprawdzono także zależności jej aktywności biologicznej od poziomu wysycenia jonami metali takich jak żelazo i mangan. Szczególnie korzystną właściwość stymulacji wzrostu szczepów bakterii probiotycznych posiada kompleks laktoferyny wysyconej jonami manganu będący przedmiotem wynalazku. Wykazuje on wyraźne właściwości stymulujące rozwój naturalnej, korzystnej flory bakteryjnej. Wynalazek wyróżnia się szerokim spektrum zastosowania i może być użyty jako:
  • preparat zapobiegający zakażeniom noworodków (w tym szczególnie narażonych na infekcje wcześniaków z małą masą urodzeniową) i pozwalający na utrzymanie lub odtworzenie prawidłowej flory bakteryjnej – zmniejsza to ryzyko wystąpienia zakażeń noworodków prowadzących do sepsy;
  • preparat do profilaktyki i leczenia przewlekłych chorób zapalnych jelit;
  • suplement diety stosowany w prewencji i/lub terapii infekcji bakteryjnych i wirusowych;
  • preparat wspomagający leczenie pacjentów po antybiotykoterapii, pacjentów onkologicznych i cierpiących na przewlekłe stany zapalne jelit.
Obecnie na rynku dostępnych jest wiele preparatów z laktoferyną. Cechami wyróżniającymi wynalazek na tle innych preparatów są:
  • wyraźnie działanie stymulujące rozwój bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus;
  • możliwość wysycenia kompleksu laktoferyna-mangan jedynie szczególnie korzystną i bezpieczną formą pierwiastka na III stopniu utlenienia;
  • brak zawartości w kompleksie jonów żelaza będących substratem niezbędnym do namnażania bakterii patogennych oraz zachowana zdolność wychwytywania żelaza po uwolnieniu manganu w układzie pokarmowym;
  • wysoka absorpcja manganu oraz jego stopniowe uwalnianie w organizmie człowieka, co skutkuje zwiększeniem bezpieczeństwa stosowania.
Wynalazek oprócz ww. właściwości stymulujących rozwój kolonii bakterii probiotycznych zachowuje wszystkie korzystne cechy komercyjnie dostępnych preparatów laktoferyny.

Wynalazek jest przedmiotem zgłoszenia patentowego obejmującego skład preparatu, metodę jego wytwarzania i zastosowanie, a dalsze badania nad rozwojem przedstawionej technologii prowadzone są przez naukowców Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych uzyskaniem licencji na opisany materiał oraz jego zastosowanie. CITTRU poszukuje również partnerów do wspólnych projektów badawczo-rozwojowych obejmujących powyższą tematykę badań.
zastosowanie rynkowe: profilaktyka i leczenie zakażeń bakteryjnych, w tym sepsy u noworodków.
branża: medycyna, nauki o zdrowiu
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż, inne

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Maciej Łojewski
telefon: +48 691 414 007
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjny materiał do leczenia ubytków kostnych
Najczęściej stosowane leki przy leczeniu osteoporozy często posiadają poważne skutki uboczne, ponieważ są wprowadzane doustnie lub dożylnie. Rozwiązanie powstające na UJ umożliwia miejscowe podanie i lokalne działanie substancji.
Jakość krwi do transfuzji, czy można ją łatwo sprawdzić?
Krew i produkty krwiopochodne codziennie ratują i poprawiają jakość życia wielu pacjentów. Popyt na krew jest ogromny i tylko w nikłym stopniu zaspokojony przez jej podaż. Dotychczas nie udało się opracować metody produkcji krwi - jedynym jej źródłem jest człowiek – bez pomocy dawców krwi bardzo utrudnione byłoby funkcjonowanie szpitali, w szczególności w zakresie przeprowadzania zabiegów, operacji oraz ratowania życia w nagłych przypadkach. Wyzwaniem dla służb jest nie tylko zabezpieczenie dostępu do wystarczającej ilości krwi, ale również zadbanie o jej jakość.
Spacer przyszłości wśród historii

Zabytki oraz przedmioty zabytkowe są ważnym elementem naszej historii i świadectwem przeszłych pokoleń. Jednak do części z nich dostęp jest mocno utrudniony, są w szczątkowej formie lub nie jest możliwe prezentowanie ich w innym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nowe technologie.

ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska