BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stelaż do perfuzyjnych hodowli komórkowych 3d – Pe3Dish nowy wymiar szalek petriego
słowa kluczowe: zmodyfikowane szalki Petriego, trójwymiarowa hodowla komórkowa, system mikroprzepływowy, badania biologiczne
numer oferty: 321
Proponowana technologia nie tylko umożliwia prowadzenie standardowej hodowli komórkowej   ale również pozwala na trójwymiarową perfuzyjną hodowlę komórkową.  Jest nowoczesnym rozwiązaniem rozszerzającym możliwości dwuwymiarowych hodowli komórkowych w standardowych szalkach Petriego.
 
Istotą rozwiązania jest zastosowanie stelaża, wykonanego w  technologii druku 3D, stanowiącego podstawę dla systemu przepływowego. Układ zawiera obszar roboczy o objętości około dwóch centymetrów sześciennych. W przestrzeni tej, w łatwy sposób, można przygotować szerokie spektrum podłoży hydrożelowych wyposażonych w kanaliki perfuzyjne. Prezentowane rozwiązanie otwiera nowe możliwości zarówno w ramach badań podstawowych jaki i w zastosowaniach komercyjnych

Obszary zastosowań:
 • Długotrwałe prowadzenie trójwymiarowych kolonii komórkowych
 • Badania nad mechanizmami migracji komórkowej
 • Badania różnicowania komórkowego
 • Badania dynamiki wzrostu nowotworów
 • Badanie sygnalizacji międzykomórkowej
 • Badanie wpływu podłoża na zachowanie się komórek
 • Hodowla komórek w warunkach przepływu
 • Badanie adhezji komórkowej
 • Badanie angiogenezy
 • Badanie perfuzji tkanek
 • Badania mikrobiologiczne 

Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Dalsze prace nad jego rozwojem prowadzą naukowcy z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Centrum Transferu Technologii (CITTRU) poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszej komercjalizacji oraz testowaniu przedstawionej innowacji.


branża: biofizyka, bioinżynieria, biologia, biologia medyczna, biotechnologia, mikrobiologia, nauki farmaceutyczne
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: gotowa do wprowadzenia na rynek (prototyp), wymagająca prac B+R
prawa własności: wyłączne UJ
forma współpracy: licencja, consulting, spółka spin-off, komercyjne usługi badawcze, sprzedaż, inne

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Marta Markiewicz
telefon: + 48 12 664 42 15
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska