BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przedmiotem oferty jest sposób otrzymywania biolektrody z wykorzystaniem biofilmu probiotycznych bakterii Lactobacillus rhamnosus GG na powierzchni metalicznej.

Zastosowanie: Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe, mikrobiologiczne ogniwa elektrolityczne, biosensory

Mikrobiologiczne układy bioelektrochemiczne (z ang. bioelectrochemical systems, BESs) są intensywnie rozwijającym się zagadnieniem z pogranicza biologii i elektrochemii. Wykorzystują one zdolność mikroorganizmów zasiedlających anodę lub katodę do przekształcania energii chemicznej w energię elektryczną. Dotychczas BESs znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach m.in. w konstrukcji biosensorów czy mikrobiologicznych ogniw paliwowych (ang. microbial fuel cells, MFCs), które ze względu na rosnącą potrzebę pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Układy MFC oparte są na wytworzonym na anodzie biofilmie, czyli warstwie bakterii, które zasiedlają powierzchnię elektrody i pokryte są otoczką z substancji organicznych i nieorganicznych, a całość wykazuje aktywność elektrochemiczną. Ponadto, możliwe jest także występowanie planktonicznych organizmów w elektrolicie, które również posiadają elektrochemiczną aktywność i mogą znaleźć zastosowanie w konstrukcji ogniw. W znanych przykładach układów bioelektrochemicznych zazwyczaj stosuje się mikroorganizmy chorobotwórcze lub potencjalnie patogenne. Stosowanie tych szczepów stwarza więc ryzyko powstania wielu zagrożeń, dlatego też pożądane jest opracowanie technologii opartej na wykorzystaniu mikroorganizmów przyjaznych zarówno dla człowieka, jak i środowiska. Opracowana odpowiednia modyfikacja powierzchni elektrod metalicznych pozwoliła na wykorzystanie bakterii kwasu mlekowego w kontekście układów bioelektochemicznych. Szczep ten jest bezpieczny, powszechnie stosowany w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Wdrożenie wynalazku pozwoli  uzyskać  nowe, stosunkowo tanie i proste w budowie odnawialne źródło energii, które będzie neutralne wobec człowieka i środowiska.

Zalety technologii:

- możliwość stosowania probiotycznego szczepu bakterii przyjaznego zarówno dla zdrowia człowieka jak i środowiska;

- możliwość zwiększenia wydajności prądowej bioelektrody w stosunku do obecnie stosowanych materiałów węglowych;

- trwałość materiału elektrody (brak degradacji w warunkach pracy);

- bez względu na skalę ogniwa nie będą produkować chemicznie i biologicznie niebezpiecznych odpadów.


Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Prace nad dalszym rozwojem metody prowadzone są na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszym rozwoju i komercjalizacji wynalazku w szczególności chętnych do włączenia się w proces badawczo-wdrożeniowy mający na celu przeskalowania układu do warunków przemysłowych.

zastosowanie rynkowe: logotypy projektu Inkubator Innowacyjnosci+, Fundusze Europejskie, Unia Europejska, MNiSW
branża:
forma ochrony:
dojrzałość technologii:
prawa własności:
forma współpracy:

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Renata Bartoszewicz
telefon: 12 664 42 08, 515 493 518
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
GenExA - narzędzie open source do analizy oraz wizualizacji wyników badań
GenExA to narzędzie służące do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR - Ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, opracowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Big Pharma Day online
Big Pharma Day online to spotkanie branżowe dotyczące rozwoju projektów lekowych, organizowane przez CTT CITTRU w dniu 25 marca 2021. Wydarzenie będzie obejmowało prezentacje ekspertów oraz indywidualne spotkania.
InPhoCat – Laureat konkursu Innovator Małopolski 13
Firma InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o. o. została wyróżniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego preparatu, który aktywuje samoczyszczące fotokatalityczne powłoki z dwutlenkiem tytanu (TiO2) i zwiększa skuteczność ich działania.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska