BAZA WYNALAZKÓW
Uniwersytetu Jagiellońskiego
System edukacyjny do rysowania 3d modeli cząsteczek chemicznych oraz brył matematycznych
słowa kluczowe: edukacja, 3D, zestaw do tworzenia rysunków 3D, ręczna technologia druku 3D
numer oferty: 408, 464

Edukacyjne zastosowanie pisaków 3D

Popularne dziś pisaki 3D, sprzedawane dzieciom na skalę masową, bardzo rzadko wykorzystuje się w edukacji, mimo, że są idealnym narzędziem do treningu wyobraźni przestrzennej i kreatywności.

Jednocześnie, w pełni precyzyjne rysowanie za ich pomocą w przestrzeni trójwymiarowej jest dość trudne.

Stworzony system modułowy sprawia, że wykorzystanie pisaków 3D w edukacji jest nie tylko możliwe, ale i proste oraz przyjemne.

 

Trójwymiarowe notatki z lekcji chemii

Przestrzenna budowa związków chemicznych ma fundamentalne znaczenie dla ich właściwości. Świadomość budowy cząsteczek u uczniów może przełożyć się na znacznie lepsze rozumienie zachodzących w przyrodzie procesów i rozwój kreatywnego, inżynierskiego myślenia.

Stworzone moduły umożliwiają rysowanie modeli cząsteczek krok po kroku, obserwując poszczególne stadia ich tworzenia w trzech wymiarach.

Modele odwzorowują stosunki kątowe między wiązaniami chemicznymi prezentując typ hybrydyzacji atomów węgla.

 

Nauka stereometrii

Możliwość narysowania i dotknięcia własnoręcznie narysowanej bryły w 3D stymuluje rozwój wyobraźni przestrzennej i pomaga w zrozumieniu praw symetrii oraz zależności kątowych i długości poszczególnych krawędzi i przekątnych bryły.  

 

Oferta i możliwości

Opracowane zestawy modułów pozwalają na rysowanie praktycznie wszystkich typowych cząsteczek związków organicznych oraz brył matematycznych, z którymi uczniowie spotykają się na lekcjach chemii i matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej.

Moduły łączą się ze sobą tworząc szablon. Użytkownik rysuje pisakiem 3D linie proste łącząc punkty szablonu, w wyniku czego powstaje szkieletowy model. Rysunek można odłączyć od szablonu, a uczeń uzyskuje modelową cząsteczkę czy też bryłę, którą można wziąć do ręki, oglądać i obracać.

 

Rozwiązanie wyróżnia się na rynku ze względu na unikatowe zastosowanie.

Wysokie walory edukacyjne i użytkowe potwierdzono podczas lekcji pokazowych w krakowskich gimnazjach i liceach ogólnokształcących.

 

Aktualnie stosowane podczas lekcji pokazowych moduły wydrukowano na drukarce 3D.

Proponowana licencja obejmuje produkcję modułów z tworzyw sztucznych oraz ich sprzedaż lub samą sprzedaż, najlepiej łącznie z dystrybuowanymi pisakami 3D.

 

Technologia objęta jest zgłoszeniami patentowymi w Polsce i za granicą.


 
Przykłady wykorzystania zestawów w chemi i matematyce

 

logotypy projektu Inkubator Innowacyjnosci+, Fundusze Europejskie, Unia Europejska, MNiSW
branża: chemia, matematyka, edukacja
forma ochrony: zgłoszenie patentowe
dojrzałość technologii: gotowa do wprowadzenia na rynek (prototyp)
prawa własności: współwłasność
forma współpracy: licencja, sprzedaż

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: Agata Błaszczyk-Pasteczka
telefon: 12 664 42 12, 506 006 553
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Innowacyjna technologia opracowana na UJ wylicencjonowana do Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o.
W dniu 23 czerwca w siedzibie Centrum Transferu Technologii CITTRU została podpisana umowa licencyjna na korzystanie z patentu pt. „Fotokatalityczne powłoki z TiO2 na powierzchniach polimerowych aktywowane światłem widzialnym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie” pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a firmą Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o. (InPhoCat).
Nowa, efektywna metoda pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego
Poznajcie nową technologię do pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego opracowaną przez iterdyscyplinarny zespół naukowy z Uniwersystetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Opracowanie technologii biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowych
Zespół naukowy Uniwersytet Jagielloński w Krakowie opracował inokulum stymulujące wzrost sadzonek malin oraz borówki amerykańskiej.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska