BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego

wyszukiwarka usług badawczych UJ i UEK

wyniki wyszukiwania ofert
Przeglądaj oferty
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
słowa kluczowe: szkolenie kadr, rekrutacja kadr, zatrudnienie, wynagrodzenia, systemy premiowe, system płac, ocena okresowa, SOP, kultura organizacji
numer oferty: UEK/10
Systemy informatyczne (IT)
słowa kluczowe: projekty informatyczne, innowacyjność technologii, data science, busines intelligent, usługi w chmurze
numer oferty: UEK/11
Rynki zagraniczne i współpraca międzynarodowa
słowa kluczowe: fair trade, ryzyko walutowe, współpraca gospodarcza, handel zagraniczny, potencjał eksportowy
numer oferty: UEK/12
Ekologia i ochrona środowiska
słowa kluczowe: produkcja ekologiczna, gospodarka odpadami, uzdatnianie wody, koszty środowiskowe
numer oferty: UEK/13
Modele wspomagające proces decyzyjny
słowa kluczowe: prognozowanie zmian, analiza statystyczna, trendy sprzedaży, gospodarstwa domowe
numer oferty: UEK/14
Ośrodek Genomiki Medycznej OMICRON
słowa kluczowe: Medycyna, Sekwencjonowanie DNA, Sekwencjonowanie RNA, Biologia molekularna
numer oferty:
Pracownia Analiz Termicznych i Kalorymetrii Wydział Chemii
słowa kluczowe: reaktywność; kinetyka heterogeniczna; przemiany fazowe; analiza termiczna; termograwimetria; kalorymetria różnicowa
numer oferty:
Grywalizacja i jej potencjał w edukacji
słowa kluczowe: grywalizacja, motywowanie, edukacja
numer oferty: UEK/16
URUCHAMIANIE I WSPIERANIE ROZWOJU START-UPÓW
słowa kluczowe: start-up, model biznesowy
numer oferty: UEK/17
Badania mikrobiologiczne
słowa kluczowe: mikrobiologia, biologia molekularna
numer oferty: UEK/18
Genetyka molekularna
słowa kluczowe: genetyka molekularna, izolacja DNA
numer oferty: UEK/19
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Technologie UJ na Demo Day Innowacji 4.0
Demo Day Innowacji 4.0 to przede wszystkim możliwość umówienia spotkań z twórcami technologii z pięciu krakowskich uczelni, w tym aż 11 innowacji z UJ!
Możliwy przełom w leczeniu osteoporozy!
Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowali materiał, który pomoże odbudowywać ubytki kostne i jednocześnie może służyć jako nośnik leków na osteoporozę. Wynalazek może zrewolucjonizować leczenie osteoporozy, pozwala bowiem dostarczać leki o silnych skutkach ubocznych wyłącznie w chore miejsca, i tym samym odejść od stosowanego do tej pory podawania ogólnoustrojowego.
Zapobieganie samobójstwom wśród osób pozbawionych wolności - Przewodnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
W polskiej Służbie Więziennej tematyka prewencji suicydalnej jest istotnym zagadnieniem. Centralny Zarząd Służby Więziennej prowadzi ciągły monitoring prób samobójczych podejmowanych przez osoby pozbawione wolności w Polsce.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska